Läs senare

”Det har skett en pedagogisk segregation”

LikvärdighetSocial, ekonomisk och pedagogisk segregation var i fokus när forskare diskuterade likvärdighet på en konferens i Stockholm anordnad av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och LO.
– De senaste 25 åren har det skett en pedagogisk segregation, sa Åse Hansson, doktor i pedagogik.

av Niklas Arevik
14 Nov 2017
14 Nov 2017
Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi, Sten-Bertil Olsson, forskare företagsekonomi, och Åse Hansson, doktor i pedagogik, presenterade analyser av orsakerna till den bristande likvärdigheten i den svenska skolan. Foto: Niklas Arevik

Likvärdighetskonferens

  • Likvärdighetskonferensen anordnades av Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och LO under tisdagen.
  • Frågorna som diskuterades var bland annat skolvalet, skolsegregationen, finansieringen och skolor i utsatta områden.
  • På plats var bland andra utbildningsminister Gustav Fridolin, moderaternas partiledare Ulf Kristersson, Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, samt ett stort antal forskare, politiker och debattörer.

Skolforskarna Jonas Vlachos, Åse Hansson och Sten-Bertil Olsson var inbjudna att analysera orsakerna till svensk skolas bristande likvärdighet. Och enigheten var stor att segregation är en av de tyngsta orsakerna.

Åse Hanson lyfte fram ett problem som hon kallar ”pedagogisk segregation”.

– När sociala skillnader ökar, ökar kraven på undervisningen. Och de senaste 25 åren har det skett en pedagogisk segregation. Framgångsrik undervisning bedrivs mer sällan på skolor där de största behoven finns.

I grunden handlar det om lärarkompetens, med stora strukturella skillnader i undervisningen, enligt Åse Hansson.

– I skolor som har elever från hem med lägre utbildningsnivå förekommer en annan undervisning. Eleverna lämnas där på egen hand i större utsträckning, vilket forskningen visar är negativt för eleverna.

Sten-Bertil Olsson som har forskat om skolmarknaden, lyfte fram problemet med att eleverna får ”tolkningsföreträde för kvalitet” på en skolmarknad.

– Marknaden anpassar sig efter elevernas preferenser, och dessa bygger inte enbart kvalitet. Eleverna väljer i stor utsträckning efter ort, eller hur populär en skola är.

Sten-Bertil Olsson poängterade också att marknadens logik i sig är exkluderande.

– Logiken på skolmarknaden är konkurrensfördelar, och då vill skolorna ha de elever som har lättast för sig.

Han menar att lösningen på problemet är att få eleverna att i större utsträckning välja andra skolor än de gör i dag, genom att göra dessa mer populära.

– Det går inte att göra något åt marknadslogiken, men vi kan ändra på kvalitetspreferenserna hos eleverna genom en annan resursfördelning.

Jonas Vlachos betonade att det är ”otroligt dyrt” att nå likvärdighet i ett socialt segregerat skolsystem, och att man därför måste komma åt problemet genom att ändra urvalssystemet.

– Segregationen verkar genom skolval och boendesegregation. En lösning kan vara att ändra på hur man tillämpar närhetsprincipen på kommunala skolor, och antagningen till friskolor, genom lottning i stället för betyg.

Jonas Vlachos framhöll också att upplevelsen av likvärdighetsproblem är självgenererande.

– Tror man att det är stora skillnader mellan skolor blir det viktigare att välja rätt skola, vilket ökar segregationen ytterligare.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin