Läs senare

”Det kan bli ordentliga konflikter i klassrummet”

Didaktik I religionsundervisningen ställs mångkulturen i skolan på sin spets, vilket lärarna inte är rustade för. Det menar professor Peder Thalén som ger ut en bok som ska vara ett stöd i att hantera utmaningarna.

av Daniel Persson
14 sep 2018
14 sep 2018
Peder Thalén, professor i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle. Foto: Marie Hägg

Hur ska man hålla balansen mellan öppenhet och gränsdragningar i ett mångkulturellt klassrum när ämnet är religion? Det har varit en känslig fråga som det är dags att ta itu med på allvar, tycker Peder Thalén, professor i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle. Tillsammans med Olof Franck, docent i religionsfilosofi vid Göteborgs universitet, står han bakom den nya boken ”Interkulturell religionsdidaktik” som är tänkt att bli standard på alla utbildningar till religionskunskapslärare.

– Det mångkulturella samhället är ett faktum, men styrdokumenten och lärarutbildningen har kanske inte hängt med. Jag hoppas att boken ska bidra till att det här tas på större allvar och får ett större utrymme i utbildningen, säger Peder Thalén.

Lektionerna i religionskunskap kan väcka starka känslor hos elever. Redaktörerna bakom boken vill förbereda blivande lärare på det och utrusta både dem och redan verksamma lärare med verktyg för att möta tuffa situationer.

– Det kan bli ordentliga konflikter i klassrummet. Det är väldigt ovant för en del elever att se på sin egen religiösa bakgrund med den form av distans som man har i religionskunskapen. Att titta på sin religion utifrån kan vara väldigt provocerande och man är inte van vid det helt enkelt, säger Peder Thalén.

Boken sägs vara den första i sitt slag och ämnet interkulturell religionsdidaktik behandlas både med övergripande teorier och mer handfasta tips om metoder och förhållningssätt från lärare.

– Tyvärr så har vi ingen manual som löser alla problem eller patentsvar. Det handlar en hel del om att medvetandegöra problematiken, se vilka strategier som har tillämpats i andra länder som har liknande situation. Boken ger en bred överblick över den forskning som finns på området, säger Peder Thalén.

I ett kapitel tas situationer ur verkligheten upp. Lärare på skolor i Göteborgsområdet beskriver konflikter under religionsundervisning och hur man har gjort för att lösa dem. Exempelvis är en konkret strategi att inte tala om kristendom, islam och judendom utan om de abrahamitiska religionerna.

– Det finns absolut råd och strategier också. Vi visar på vägar framåt, men det finns fortfarande olösta problem. Som gränsen mellan tolerans och öppenhet å ena sidan och å andra sidan saker i värdegrunden som inte kan ifrågasättas. I den balansgången kan vi inte ge ett tydligt svar, säger Peder Thalén.

ur Lärarförbundets Magasin