Läs senare

Det ligger på lärarkåren att berätta om SD:s rötter

DebattAlla lärare, oavsett ämne, måste upplysa eleverna om Sverigedemokraternas nazistiska rötter och planer på att på laglig väg göra skillnad på folk och folk. Om vi är tysta bidrar vi till att det Sverige vi känner försvinner, skriver Olle Linton, gymnasielärare och initiativtagare till nätverket Lärare mot rasism.

14 aug 2018

Om debattören

Olle Linton

Gymnasielärare i historia, religion och filosofi på Östra Reals gymnasium i Stockholm

Föreläsare om högerextremism i skolan, initiativtagare till nätverket Lärare mot rasism

Inom kort är det val i Sverige, ett val som mycket väl kan bli avgörande för landets framtid. I samma anda som i övriga Europa har högerpopulismen och högerextremismen vunnit politisk mark. I Sverige utgörs dessa krafter av SD, samt deras ideologiska fränder ute på den yttersta högerkanten.

SD har ansträngt sig för att försöka dölja sina rötter i den rasistiska miljön. Att ansträngningarna har burit frukt är tydligt. Man har gått från att vara ett litet perifert parti till att bli Sveriges näst största, enligt flera mätningar under sommaren. Partiet kan mycket väl hamna i en position där de i teorin skulle kunna bilda en minoritetsregering, eller om detta inte sker ändå göra politiska avtryck vilka kommer bli tydliga i det svenska samhället.

Illustration: Colourbox

För den svenska skolvärlden ställer SD:s framgångar till med problem eftersom  partiets ideologi skiljer sig påtagligt från de demokratiska grundvärderingar Sverige byggts upp kring.

SD arbetar aktivt utifrån ett värderelativt ”vi-och-de”-perspektiv, där nationalism och rasism utgör påtagliga komponenter. Det krävs ingen djupare analys för att förstå att denna politik inte är förenlig med skolans värdegrund, där alla elever och all personal skall mötas med respekt oavsett etnicitet, könsidentitet, religion och liknande.

Många lärare som sedan länge har arbetat mot rasism och främlingsfientlighet har påtalat problemen med det växande partiets värdegrund, men deras farhågor har viftats bort, ignorerats eller ibland ifrågasatts med frasen ”jo, men vänstern då?”.

Det stämmer att även andra partier har ett solkigt förflutet. Inte minst historielärare brukar vara väldigt noga med att redogöra för kommunismens brott mot mänskligheten. Samtidigt finns det stora skillnader mellan de övriga partierna och SD. Regeringspartierna, Vänsterpartiet och Allianspartierna har med tydlighet bearbetat sin historia och tagit avstånd från skuggor från förr. Vänsterpartiet har tydligt tagit avstånd från gamla stalinistiska vurmer, Centern har inte längre några ”folkstamsidéer” i partiprogrammet.

Regeringspartierna, Vänsterpartiet och Allianspartierna har med tydlighet bearbetat sin historia och tagit avstånd från skuggor från förr.

Denna process har aldrig förekommit i SD-leden. Officiellt har de en ”nolltolerans mot rasism”, men gång på gång ekar det från 30-talet i partiet och representanter högt upp i partihierarkin avslöjas med att ha nära kontakter med nazister, homofober och nättroll.

Det ligger på Sveriges lärarkår att upplysa eleverna om vilka SD är och vad deras politik kommer att innebära. Att berätta om partiets nazistiska rötter, deras medvetna försök att undergräva det svenska samhället och deras planer att på laglig väg göra skillnad på folk och folk är alla lärares uppgift, oavsett ämne.

För många elever är skolan den sista instansen innan vuxenlivet där de kan få förståelse för den demokratiska värdegrunden. Det är av yttersta vikt att vi lärare står upp för det som är rätt, och att vi gör det nu. Om vi är tysta kommer vi vara en bidragande faktor att det Sverige vi känt försvinner.

Många ser lärare som föredömen, det är dags att vi lever upp till detta.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin