Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Det nya avtalet är klart: ”Vi möter lärarbristen”

Avtal 2018Det nya läraravtalet är till slut klart. Det signerades av parterna på torsdagskvällen och löper över tre år. "Det här avtalet adresserar lärarbristen. Upp med lönen och ned med arbetsbelastningen", säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

av Daniel Persson
20 sep 2018
20 sep 2018
Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand signerar det nya avtalet. Från vänster SKL:s förhandlingsdelegations ordförande Ulf Olsson, Lärarnas riksförbunds ordförande Åsa Fahlén och till höger Joakim Larsson , vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation. Foto: Christine Olsson / TT Nyhetsbyrån

Det utdragna arbetet med att nå ett avtal för drygt 200.000 offentliganställda i skolan är över. På torsdagskvällen signerade Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och arbetsgivarparten Sveriges kommuner och landsting, SKL, det nya avtalet som sträcker sig till sista mars 2021. Parterna presenterade resultatet av de långa och bitvis knaggliga förhandlingarna under parollen ”Vi möter lärarbristen”.

– Det är ett bra avtal för att möta de stora och gemensamma utmaningar vi har när det gäller kompetensförsörjningen i skolan, säger Ulf Olsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand menar att lokala parter ges en tydlig uppgift att göra läraryrket mer attraktivt både att söka sig till och stanna kvar i.

– Det är ett skolavtal för fler och friskare lärare. Det är bra att vi är överens om att det krävs kraftfulla åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Varje kommun åläggs ett särskilt uppdrag att sätta upp mål för att förbättra arbetsmiljön och få ner sjuktalen. Det arbetet ska ske på varje arbetsplats, varje skola och förskola, säger hon.

Frågan är förstås vilka verkliga förändringar personal i förskola och skola kan vänta sig utifrån det som står i avtalet. I det ”åläggs” arbetsgivare och fack lokalt att arbeta för att säkra tillgången till kompetent personal genom förbättringar i arbetsmiljö, minskad arbetsbelastning och bättre lönestruktur. Arbetet ska följas upp både lokalt och centralt.

– Det riktiga arbetet börjar nu efteråt, ute i varje kommun. Utvärderingen som ska göras kontinuerligt blir spännande att följa och den sätter press på parterna. Det är otroligt viktigt att ta med sig att det är nu som det riktiga arbetet börjar, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund.

Både fack och arbetsgivare vill ha en större lönespridning och avtalet är sifferlöst, det finns inga centralt angivna löneökningar. Samtidigt som det är ett sätt att höja lönerna och öka möjligheterna att göra karriär i yrket bidrar det till en lönestruktur som många kritiserar, där erfarna lärare som är kvar länge på sina arbetsplatser hamnar på efterkälken. Enligt avtalet ska därför kompetens, kontinuitet och erfarenhet som ”bidrar till förbättrade elevresultat och verksamhetens mål” premieras. Det ska inte vara nödvändigt att byta arbetsgivare för att få upp lönen.

– Varje kommun måste medvetet arbeta med sin lönestruktur, säger Johanna Jaara Åstrand.

Avtalet gäller från 1 april 2018, vilket gör att löneökningarna när de väl är klara betalas ut retroaktivt för april månad och framåt.

Frågan om turordningsreglerna satte käppar i hjulet i förhandlingarna och ledde till att medlare kallades in. Facken menade att SKL:s föreslagna förändringar, som skulle göra reglerna likadana i skolan som för andra kommunala verksamheter, gjorde att behöriga lärare riskerades att knuffas ut från sina jobb. Nu är parterna till slut, med medlarnas hjälp, överens om att det inte ska bli så. Men den biten av avtalet ska utvärderas senast i slutet av november 2019.

Är det en seger för facken?

– Det är en seger för arbetsgivarna i praktiken också, skulle jag säga. Vi har skrivit ned att vi är överens om att turordningsreglerna måste tillämpas i skolans kontext, säger Johanna Jaara Åstrand.

Arbetet de kommande tre åren

Facken och arbetsgivarna förbinder sig att tillsammans arbeta vidare med de här frågorna under avtalsperioden:

”Genomlysning av avtalets villkor ur arbetsmiljöhänseende: Parterna avser att gemensamt samla in och analysera lokala erfarenheter och arbetsmiljöeffekter av avtalets villkor.

Förebygga ohälsa: Centrala parter ska gemensamt inspirera och stödja lokala parter i deras arbete med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och därmed minska sjuktalen.

Stödmaterial för dialog om arbetsbelastning och arbetstider: I strävan efter en god arbetsmiljö och en verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning och rätt använd kompetens inom skola och förskola, kommer centrala parter att utveckla ett gemensamt underlag för dialogen om arbetsbelastning och arbetstider.

Förtydliganden angående lovskola: Parterna ska göra en gemensam insamling och analys av lokala erfarenheter och tillämpning i syfte att enas om en långsiktig lösning som inbegriper lovskolan.

Stöd till lokalt arbete för strategisk kompetensförsörjning: Centrala parter ska tillhandahålla relevanta verktyg och material avseende viktiga områden kopplade till lokala arbetsgivares och fackliga företrädares arbete med strategisk kompetensförsörjning.

Stödmaterial om lön och lönestruktur: Centrala parter ska uppdatera redan framtaget stödmaterial för det lokala arbetet med lön och lönestruktur.

Förtroendeskapande arbete: Centrala parter ska bidra till ett långsiktigt förtroendeskapande arbete och tydliggör därför ett antal gemensamma ställningstaganden i avtalet.”

Källa: SKL, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund.

ur Lärarförbundets Magasin