Läs senare

”Det tär helt klart på kvaliteten”

09 dec 2016
SAKNAR PERSONAL. I Oskarshamn, där Veronica Axelsson är förskolechef, är barngrupperna större än vad både chefer och personal anser är rimligt.
SAKNAR PERSONAL. I Oskarshamn, där Veronica Axelsson är förskolechef, är barngrupperna större än vad både chefer och personal anser är rimligt. Foto: Curt-Robert Lindqvist

Regeringens statsbidrag för att minska barngruppernas storlek i förskolan har fått en annan innebörd i Oskarshamn.

— Det enda vi hittills lyckats använda bidraget till är att inte öka barngruppernas storlek, säger Eva Nygren, verksamhetschef förskolan.

Trycket på förskolan har varit högt de senaste åren, bland annat till följd av att Oskarshamn tagit emot många nyanlända. Ett hundratal av de drygt 1 250 inskrivna barnen kommer från nyanlända familjer.

— Statsbidragen kom ju nästan samtidigt som barnen. Då handlade det om att försöka få fram tillfälliga lokaler för att ta emot dem, säger Eva Nygren.

Den snabba tillströmningen av barn har gjort att det skapats en hel del tillfälliga tjänster. Av de totalt 300 pedagoger som arbetar i kommunens förskolor är ett 50-tal obehöriga.

— Just nu vet vi inte hur länge de nyanlända blir kvar och det gör det svårt att planera, säger Veronica Axelsson, förskolechef med ansvar för förskolorna Mäster Palm och Sidensvansen.

Hon har i dag bara en behörig förskollärare per avdelning, men skulle egentligen behöva drygt två.

— Det tär på kvaliteten, det gör det helt klart. En del vikarier kommer direkt från gymnasiet. Det går inte att begära samma kvalitet från dem, säger hon.

För att underlätta för de behöriga förskollärarna och göra det möjligt för dem att koncentrera sig på pedagogiken försöker Veronica Axelsson och hennes chefskolleger se till att det på varje avdelning finns så många extra händer som möjligt, bland annat i form av barnskötare.

Barngrupperna i Oskarshamn är större än vad både chefer och personal anser är rimligt: I småbarnsgrupperna är det genomsnittliga antalet 15 och grupperna med större barn 20—22.

Förskolorna i Oskarshamn har även ett stort behov av nya lokaler.

— Trots att nya lokaler har tagits i anspråk har vi fortfarande behov av nya förskoleavdelningar, säger Veronica Axelsson.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin