Läs senare

”Det viktigaste är kvaliteten”

Det är ingen naturlag att skolaktiebolag delar ut pengar. 361 av bidragstagarna 2016 gjorde det inte. En av dem är Lärande i Sverige AB.

av Karin Lindgren
13 Dec 2017
13 Dec 2017
Jan Vikström, ägare Realskolan och Erlaskolan.

Ett av de bolag som inte delade ut vinst är Lärande i Sverige AB, som driver 14 gymnasieskolor under varumärket Realgymnasiet och 3 grundskolor med namnet Erlaskolan.

Ägaren Jan Vikström har inte tagit ut pengar ur bolaget sedan 2008. I ägardirektivet står det att all vinst ska återinvesteras i verksamheten. Nu senast blev det ett överskott på cirka 50 miljoner kronor, där medlen ligger kvar i ägarbolaget efter att skatten är dragen.

– Jag tycker att det är viktigast att satsa på kvalitetsutveckling och fortbildning av lärarna. Och vi hoppas kunna starta en ny skola nästa år, säger han.

Han har inga synpunkter på att andra skolbolag delar ut och det finns ingenting som säger att det inte kan bli utdelningar från Lärande i Sverige i framtiden. Enligt Jan Vikström är vinstmotståndarna helt fel ute.

– Det framställs som att det är jättestora summor som försvinner men om man sätter vinsterna i relation till företagens omsättning är det inte mycket som delas ut. Så länge man som ägare tar ett stort ansvar för att verksamheten är solid och håller god kvalitet ser jag inga problem med utdelningar, säger han.

Men varför är det viktigt att få ta ut vinst ur skattefinansierad verksamhet?

– Det handlar om ett risktagande och om satsningar man vill ha tillbaka för. 1999 när jag startade hade jag 25 000 kronor i årslön. Jag lade in 200 000 av egna medel och sedan 80 000 till. Skattepengar betalar allt möjligt i samhället, från skola till sophämtning, och all erfarenhet visar att kommunal drift inte är den effektivaste, säger Jan Vikström.

ur Lärarförbundets Magasin