Ingår i temat
Föräldrar
Läs senare

Dialog viktigt — börja på föräldramötet

För läraren och författaren Nabila Alfakir är det avgörande att föräldrar och lärare drar åt samma håll för att barnen ska lyckas i skolan och fungera socialt.

21 sep 2012

I många år har hon arbetat med föräldrasamverkan utifrån sin metod som hon kallar Astrakanmodellen.

Modellen bygger på att skapa en jämbördig dialog mellan skolan och föräldrarna — oavsett föräldrarnas etnicitet och sociala status i samhället — med föräldramötet som utgångspunkt.

Konkreta och handfasta råd och tips utlovas.

Titel »Föräldrasamverkan i förändring — handbok för pedagoger«
Författare Nabila Alfakir
Förlag Liber 2010, i samarbete med Rädda Barnen

Alla artiklar i temat Föräldrar (22)

ur Lärarförbundets Magasin