Läs senare

Digital metod som förbättrar skolresultaten sprids till fler kommuner

Ökad likvärdighet mellan pojkar och flickor, höjda skolresultat och gynnsamt för lågpresterande elever. En metod som utgår från digital teknik har visat sig ge goda resultat. Nu sprider kommunernas organisation SKL den över landet.

24 maj 2016

Bild: Colourbox

Den metod som används i Sollentunas skolor för att skriva sig till lärande med hjälp av surfplatta eller dator är på väg att spridas över landet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) startar ett projekt tillsammans med elva kommuner för att fler skolor ska använda sig av metoden. 
 

Metoden har utvecklats av Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet. Den har under fem års tid testats på skolor i Sollentuna kommun. 
 

Enligt en studie av Åke Grönlund och doktoranden Annika Agélii Genlott presterade de elever som använde metoden 19 procent bättre på de nationella proven i årskurs 3 än de elever som undervisades med traditionella metoder utan digitala verktyg. 
 

Lågpresterande elever förbättrade sig ännu mer än övriga elever. Metoden ledde också till en utjämnad skillnad mellan flickors och pojkars resultat.

– Det finns få andra studier som kan visa hur digitalisering påverkar lärandet och elevernas kunskapsutveckling. Vi ser positivt på den här metoden och vill gärna bidra till att sprida den vidare, säger Anna Carlsson, som arbetar på SKL med skolans digitalisering.
 

Två skolor vardera i elva kommuner kommer att delta i projektet. På varje skola har två lärare utsetts – så kallade utvecklingsagenter – som ska genomgå en utbildning i metoden och sedan delge sina kunskaper till kollegorna. 
 

Den 12 maj ägde det första utbildningstillfället för utvecklingsagenterna rum, och utbildningen kommer att pågå fortlöpande under läsåret 2016/17. Satsningen kommer att följas av forskarna vid Örebro universitet.
 

Skriva sig till lärande (STL) bygger på att elever från årskurs ett arbetar i par med en surfplatta eller dator. Eleverna turas om att skriva och att ge återkoppling på texterna som sedan publiceras på en gemensam intern webbsida. Den kontinuerliga formativa återkopplingen från såväl klasskamrater som lärare är en grundläggande del av metoden.
 

STL är en vidareutveckling av metoden Att skriva sig till läsning (ASL), som utvecklats av den norske pedagogen Arne Trageton. ASL har fått en viss kritik från forskarhåll. Bland annat har forskaren Ulf Fredriksson vid Stockholms universitet ifrågasatt betoningen på att lära sig skriva och läsa med hjälp av tangentbord istället för med penna och papper. 

Deltagande kommuner
i SKL:s satsning

Eslöv
Falköping
Gävle
Järfälla
Karlstad
Lidingö
Malmö
Nacka
Sigtuna
Skellefteå
Sollentuna

ur Lärarförbundets Magasin