Läs senare

Digitala armband kan skjutas upp efter JO-anmälan

ÖVERVAKNINGDe digitala armbanden som ska testas i Norrköping har mött stark kritik och även anmälts till Justitieombudsmannen. Utbildningsdirektören Sofie Lindén öppnar nu för att avvakta med projektet i väntan på ett utlåtande från JO.

08 aug 2019
Digitala armband kan skjutas upp efter JO-anmälan
Sofie Lindén, utbildningsdirektör i Norrköping, välkomnar JO:s granskning av pilotprojektet med digitala armband på förskolebarn. Foto: TT

Nyheten om Norrköpings kommuns satsning på digitala armband för att öka tryggheten i förskolan möttes snabbt av starka reaktioner både i sociala medier och på debattsidor. Datainspektionen varnade även för att användningen av armbanden kan strida mot dataskyddsförordningen (GDPR).

I måndags kväll kom det också in en anmälan av projektet till Justitieombudsmannen (JO). Anmälaren, som är en privatperson, skriver i anmälan att ”Det här om något är övergrepp på minderåriga och inget annat än försök att normalisera och indoktrinera nästa generation till att acceptera total inskränkning av det egna privatlivet. Det kan knappast vara lagligt.”

Anmälan är riktad till Sofie Lindén, som är utbildningsdirektör i Norrköpings kommun. Hon tycker det är positivt att frågan diskuteras och granskas på djupet.

– Vi har gjort en ordentlig riskanalys och är medvetna om att det här är viktiga frågor, det är till exempel därför som armbanden inte är kopplade till molnet, all data hanteras i realtid och armbanden går inte att koppla till ett specifikt barn. Att man kan anmäla till JO är en bra möjlighet i ett öppet samhälle, så att saker blir belysta från olika perspektiv och analyseras utifrån olika aspekter. JO:s resonemang kan hjälpa oss att veta hur vi och andra ska agera framöver och det är ju jättebra, säger hon.

Satsningen på de digitala armbanden har också rört upp känslorna bland många förskollärare. Vissa tycker att de 35 000 kronor som armbanden kostat kunde ha lagts på personal i stället. Projektet kan även tolkas som ytterligare ett steg på vägen mot ännu större barngrupper. Det är inte avsikten, berättar Sofie Lindén.

– Jag har förståelse för att frågorna kommer upp. Men det här innovationsprojektet har aldrig handlat om bemanningsfrågan och har inget med personaltätheten att göra. Armbanden ska prövas som ett kompletterande verktyg och ett stöd till personalen, inte som en ersättning, vilket i piloten antingen kommer visa sig fungera eller inte.

Trots de starka reaktionerna ligger beslutet om att testa de digitala armbanden fortfarande fast. Tanken har varit att pilotprojektet skulle genomföras i en barngrupp med 10 till 12 barn under två månader.

– I dagsläget har vi inte fattat något annat beslut än att projektet ligger fast. Men vi får se vad JO-anmälan leder till och avvakta det.

Inväntar ni beslutet från JO innan ni drar igång?

– Jag vet inte hur lång tid en sådan respons tar faktiskt. Vi får ha ett resonemang här när vi har möte med vår projektgrupp första gången efter sommaren.

När var tanken att börja?

– Någon gång i september.

Och i dagsläget är det vad som gäller?

– Ja, tills vi har fattat ett annat beslut.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin