Läs senare

Digitala nationella prov ska lösa problem som belastar lärarkåren

REPLIKJag har full förståelse för Sarah Rexbrinks frustration när hennes elever skulle skriva uppsats. Vi arbetar på enligt tidplan och jag är övertygad om att Sveriges lärare kommer uppskatta dessa digitala prov när de är på plats år 2022, skriver Anders Boman, enhetschef nationella prov på Skolverket.

03 apr 2019

Om debattören

Anders Boman

Enhetschef nationella prov

Skolverket.

Sarah Rexbrink beskriver i sin debattartikel stora problem med anledning av att uppsatserna i nationella prov numera ska skrivas på en digital enhet istället för på papper. Jag har full förståelse för den frustration som Sarah upplevde när tekniken på Sarahs skola krånglade på torsdagsmorgonen i samband med att eleverna skulle skriva uppsatser. Flera skolor hade tyvärr liknande problem och vi har förstått att det berodde på att det system som dessa kommuner upphandlat skickade ut en uppdatering tätt inpå att provet skulle genomföras. Det här blev en viktig lärdom för detta företag, tyvärr till en hög kostnad för dessa lärare och elever. I vår information på Skolverkets hemsida skriver vi att skolorna bland annat före provtillfället ska ”se till att inga uppdateringar av de digitala enheterna görs i nära anslutning till provtillfället.”

Regeringen har beslutat att uppsatsdelarna i de nationella proven ska skrivas på en digital enhet (9 kap. 21a § och 22 § Skolförordningen). Vi på Skolverket ansvarar för att ta fram prov som skolorna kan beställa. Men eftersom skolan är kommunaliserad kan vi inte heller bestämma exakt vilken typ av datorer, system eller internetleverantör som skolorna ska använda. Däremot har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en vägledning som skolorna kan använda sig av för att uppfylla de tekniska kraven. Skolan behöver även ha en beredskap att lösa de tekniska problem som kan uppstå.

Att uppsatsdelarna i de nationella proven nu skrivs på en digital enhet istället för på papper ska inte ses som en del av de digitala nationella prov som införs år 2022. Ändringen gäller endast genomförandet av uppsatsdelarna av proven, inga ändringar i hur proven utformas har införts. Proven distribueras fortfarande på papper. Vi förstår att det kan råda viss förvirring kring detta. Därför har vi ytterligare förtydligat detta på vår hemsida.

Våra nordiska grannländer har redan infört digitala nationella prov med gott resultat.

Arbetet med de digitala nationella proven pågår för fullt. 100 skolor är utvalda att vara med i försöksverksamheten, provsystemet är upphandlat och lärosätena arbetar nu intensivt för att göra om proven så att de ska fungera så optimalt som möjligt.

Våra nordiska grannländer har redan infört digitala nationella prov med gott resultat. Med digitala nationella prov hoppas vi kunna lösa problem som i dag belastar lärarkåren, exempelvis den administration som pappersproven innebär samt i vissa delar underlätta bedömningsarbetet genom automaträttning. Inte minst ser vi digitaliseringen som en lösning på många av de fusk- och spridningsproblem som vi upplever idag. Något vi vågar hoppas på efter att ha tagit del av våra grannländers erfarenheter.

Vi arbetar på enligt tidplan och jag är övertygad om att Sveriges lärare kommer uppskatta dessa digitala prov när de är på plats år 2022.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin