Läs senare

Digitala verktyg bygger kunskap

09 Dec 2015

I en ny bok om IT i skolan ges inga tips på appar, däremot får läsaren ta del av strategier för hur digitala verktyg konkret kan användas i undervisningen och hur de kan ge fördjupad kunskap.

Titel: Digitalisering som lyfter skolan — teori möter praktik.

Författare: Håkan Fleischer och Helena Kvarnsell.

Förlag: Gothia, 2015.

ur Lärarförbundets Magasin