Läs senare

Digitalisera lärarutbildningen nu!

DebattOm regeringen verkligen menar allvar med att stärka digitalisering i skolan krävs satsningar på digitalisering också av lärarutbildningarna, skriver Matilda Gustafsson, ordförande för Lärarförbundet Student.

24 mar 2017

Om debattören

Matilda Gustafsson

Ordförande

Lärarförbundet Student

I dagarna presenterade regeringen förslag på hur den digitala kompetensen i skolan ska stärkas. Matematik- och tekniklärare ska undervisa i programmering och alla lärare ska ta ansvar för stärkt digital källkritik.

Det är positivt att regeringen nu vill satsa på en digital skola. Men förslaget påverkar alla lärares yrkesutövning, undervisning och digitala kompetens. Därför är Berättarministeriet undersökning minst sagt alarmerande. Den visar att 60 procent av lärarstudenterna i slutet av sin utbildning inte anser sig vara förberedda för digitaliserad undervisning. Framtidens lärare ser alltså redan innan de gått ut i yrket att deras kompetens inte räcker till. Det kan få ödesdigra konsekvenser för framtidens, och även nutidens, skola.

Illustration: Colourbox

För att ta examen från lärarutbildningarna krävs att studenten visar förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten. Det regleras i examensförordningen. Digitala verktyg är därmed obligatoriska delar av lärarutbildningen. Det borde vara omöjligt för lärosäten med lärarutbildning att inte prioritera detta.

Det är otänkbart att trafikpiloter utan utbildning får flyga moderna flygplan.

Om regeringen verkligen menar allvar med en stärkt digitaliserad skola uppmanar Lärarförbundet Student därför till följande:

Stärk de digitala inslagen i alla lärarutbildningar! Garantera att digitala verktyg förekommer i alla utbildningarnas delar och säkra tillgång till rätt utrustning. Här krävs ökade resurser. Ge lärarstudenter förutsättningar att efter avklarad utbildning vara trygga i användandet av digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten.

Garantera rätt kompetens! Alla som undervisar på lärarutbildningar bör ha didaktisk och digital kompetens. Lärarstudenter måste kritiskt granska både traditionella och digitala läromedel ur olika perspektiv och få förmågan att göra rätt urval för sin undervisning. Det kräver lärarutbildare som har kompetens att undervisa för detsamma.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Fokusera på metod, inte på teknik. Det digitala klimatet är i ständig förändring och utbildningarna måste ge förmåga att göra väl avvägda didaktiska val, oavsett teknik. Om utbildningarnas innehåll fokuseras på specifik teknik riskerar blivande lärares kunskaper att snabbt bli inaktuell.

Det är otänkbart att trafikpiloter utan utbildning får flyga moderna flygplan. Lika oacceptabelt bör det vara att nyexaminerade lärare undervisar och betygsätter programmering utan att de är utbildade i det. Lärarstudenter måste rustas för att möta framtiden i en digitaliserad skola. Stärkta lärarutbildningar stärker skolan långsiktigt.

 

ur Lärarförbundets Magasin