Läs senare

Digitaliseringskommission ska syna skolan

Regeringen tänker inrätta en Digitaliseringskommission. Skolan kommer att bli ett av kommissionens fokusområden.

06 Okt 2011

It-minister Anna-Karin Hatt (C) presenterade i dag, torsdagen den sjätte oktober, regeringens sammanhållande strategi för it-politiken, en så kallad digital agenda. Av den framgår det att regeringen tänker inrätta en Digitaliseringskommission. Syftet är att nationellt samordna olika åtgärder inom it-området.

Skolan nämns som ett av de områden som kommissionen ska uppmärksamma.
Det handlar bland om vilken tillgång elever och lärare har till datorer och hur de används i undervisningen. Men det handlar också om vilken kompetens och förståelse lärarna har för de nya möjligheter som unga erbjuds i dagens medieverklighet.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin