Läs senare

Digitalt lärande kan leda fel pedagogiskt och hälsomässigt

DebattLåt böcker och skrivande för hand finnas kvar sida vid sida med den digitala tekniken – och ersätt den trådlösa tekniken med trådburen i skolan. Det skulle gynna både inlärningen och hälsan, skriver lärarna Linda Nieuwenhuizen och Elisabeth Johansson.

02 jun 2017

Om debattörerna

Linda Nieuwenhuizen

Gymnasielärare och förälder, Lidköping

 

Elisabeth Johansson

Lågstadielärare och förälder, Falköping

Enligt den brittiske skolforskaren Tim Oats förstår elever som läser på skärm mindre än om de skulle läsa på papper. Han påpekar att den kognitiva processen är annorlunda vid läsning på skärm än annorstädes, dessutom flimrar skärmen. Undertecknade är lärare och instämmer i Oats analys. Digitaliseringen har inte bara koloniserat skolan utan också övriga samhällslivet och privatlivet. Det har blivit svårt, nästintill omöjligt, att ha en fungerande vardag utanför den digitala världen.

Vi är av samma uppfattning som Tim Oats i fråga om vikten av att barn och unga ändå lär sig navigera i digitalt material eftersom det är en färdighet vi behöver. Men vi vill höja ett besinningens och varningens finger, utifrån att det inte är garanterat att inlärningen och kunskapandet blir bättre med digitala verktyg. Det visar bland annat Sveriges resultat i Pisa.

Vad är Strålskyddsstiftelsen?

  • Strålskyddsstiftelsen beskriver sig själv som en ideell insamlingsorganisation som informerar om hälsorisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas..

Utantillärande och skrivträning är några exempel på moment som rationaliseras bort till förmån för de digitala verktygen. Enligt professor Göran Lundborg i Pedagogiska Magasinet nr 2 2016 lär vi med handen. Han menar att handen spelar huvudrollen i hjärnan och kan ses som ett sinnesorgan eftersom den ”ser” åt oss och minns. Vi vet att finmotorik är viktig för utvecklingen av vårt intellekt och detta har sannolikt spelat en viktig roll för vår utveckling som art, särskilt när det gäller vårt tal och vår språkförmåga.

Plattor och skärmar kan givetvis göra inlärningen mer lustfylld men de får inte ersätta de kreativa och motoriska processer som vi säkert vet har goda effekter kognitivt. Vi måste låta dem samverka i balans med nya tekniska verktyg. Ur detta perspektiv blir ”handens ämnen” såsom bild, slöjd, musik och dans än angelägnare i vår digitala värld.

Som om detta inte vore nog varnar forskare för den trådlösa teknikens hälsorisker. Lena Hedendahl, Michael Carlberg och Lennart Hardell skriver i De Gruyter augusti 2015 om symtom på elektromagnetisk överkänslighet, till exempel koncentrations- och minnesproblem, trötthet/utmattning, huvudvärk, yrsel, sömnproblem och störningar på hjärtat.

I ett klassrum med 25 elever med varsin läsplatta och smart telefon blir det mycket höga nivåer av pulsad mikrovågsstrålning.

BRIS larmade nyligen om att svenska barn mår dåligt och Karolinska Institutet ska nu forska i varför. Enligt Strålskyddsstiftelsen är den dramatiska ökningen av psykisk ohälsa en förväntad effekt av ökad strålning som vi idag utsätts för dygnet runt via master/antenner/basstationer och annan trådlös teknik. I ett klassrum med 25 elever med varsin läsplatta och smart telefon uppkopplade mot trådlösa nätverk blir det mycket höga nivåer av pulsad mikrovågsstrålning.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

I Frankrike har myndigheten ANSES fått regeringen att förbjuda wi-fi i förskolan för 1–3 åringar och nyligen förbjöd Cypern wi-fi  i förskola och skola

Utifrån ovan beskrivna varningar för negativa hälsoeffekter och det faktum att digital teknik inte per automatik betyder goda inlärnings- och kunskapsresultat, ställer vi oss frågan om den verkligen leder oss rätt. Vi vill se en utveckling där skrivandet för hand och böcker kan finnas sida vid sida med de digitala verktygen. Dessutom vill vi slå ett slag för trådbunden teknik då vi inte får utsätta våra barn och unga eller andra för hälsorisker vilket den trådlösa tekniken innebär.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin