Läs senare

Dom i Europadomstolen: Integration går före könsuppdelad idrott

RättsligtFöräldrar i Schweiz får inte hindra sina barn från att delta i simlektioner i skolan med både flickor och pojkar. Det har Europadomstolen slagit fast i en dom. I Sverige har könsuppdelad undervisning prövats i ett fall — och godkänts. Nu kan lagstiftningen komma att ändras.

Fallet i Schweiz gällde två flickor vars föräldrar anser att undervisningsformen strider mot deras tro. Europadomstolen slog fast att integration väger tyngre än religionsfrihet. I domen står att skolan har ”en speciell roll i den sociala integrationsprocessen, särskilt när barn med utländskt ursprung är inblandade” och att simlektioner ”inte bara handlar om att lära sig att simma, utan framför allt om att delta i aktiviteten med alla andra elever”.

Svensk skolförfattning reglerar inte hur gruppindelning av undervisning bör göras. När Al-Azharskolan i Stockholm anmäldes till Skolinspektionen för könsuppdelad undervisning i september 2016, gjorde Skolinspektionen en enskild granskning av skolan.

Tillsynsmyndigheten kom fram till att idrottsundervisningen med pojkar och flickor var för sig på skolan, inte bryter mot skolförfattningarna.

Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson Moderaterna.

– Det var en väldigt märklig tolkning av skollagen som Skolinspektionen gjorde i det fallet. Domslutet i Europadomstolen ger kraft åt att genomföra ändringar i skollagen så att det inte kan upprepas, säger Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas skolpolitiska talesperson.

Även utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) reagerade på Skolinspektionens beslut, och meddelade att lagstiftningen ska analyseras. Efter domen i Europadomstolen meddelar hans pressekreterare i en skriftlig kommentar till Expressen:

Gustav Fridolin, utbildningsminister.

”Efter Skolinspektionens beslut om Al-Azharskolan har Gustav Fridolin varit tydlig med att regeringen avser ändra reglerna för att tydliggöra alla skolors ansvar att jobba med jämställdhet och att undervisning ska ske pojkar och flickor tillsammans.”

Camilla Waltersson Grönvall tycker att det arbetet går för långsamt.

– Vi hade en träff kort därefter, sedan har inget hänt. Det är en viktig signal till människor som kommer hit från andra länder att det här är ett jämställt land där man inte separerar elever efter kön i ett ämne i tio år. Sen kan det finnas enstaka undervisningstillfällen i till exempel sex- och samlevnadsundervisning då det kan vara en idé att ha könsuppdelade undervisningstillfällen, men det är en annan sak, säger hon.

Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolinspektionen, säger till Expressen att bedömningen i fallet med Al-Azharskolan inte ska tolkas som ett generellt okej för könsuppdelad undervisning.

– Under de förutsättningar som rådde på den här skolan så sa vi att det är okej. Domen ändrar inte vårt beslut i det fallet, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin