Läs senare

Dom idag: Elma school tvingas stänga

FRISKOLORFriskolan Elma school AB i Rågsved förlorar sitt tillstånd. Förvaltningsrätten ger Skolinspektionen rätt att dra in tillståndet för ägaren som inte anses vara lämplig att bedriva skola. Friskola har återkommande kritiserats för brister av skolmyndigheter sedan starten för 20 år sedan.

av Lenita Jällhage
14 feb 2020
14 feb 2020
Den kritiserade friskolan Elma school AB tvingas stänga igen omedelbart, slår en dom från Förvaltningsrätten fast i dag. Foto: Hampus Andersson

Förvaltningsrätten anser i sin dom att bristerna i ägar- och ledningskretsen är mycket allvarliga efter att de har gått igenom Skolinspektionens skäl.

Personal som inte fått ut löner, elever som fått bristande undervisning eller inte fått särskilt stöd och statsbidrag som inte redovisats. Det är bara några exempel på allvarliga brister som Skolinspektionen, Skolverket och Lärarförbundet lyft fram sedan skolan startade 2001.

– Vi har elva pågående ärenden just nu där medlemmar har fodringar på Elma school gällande löner, semesterersättningar och skatter, men vi har inte hört något från bolagets ägare och bolagets juridiska ombud sedan den 21 januari i år då man inte kom till förhandlingarna, säger Hans Dalberg, ombud på Lärarförbundet.

Bolaget har också, enligt förvaltningsrättens dom, vid flera tillfällen lämnat in arbetsgivardeklarationer för sent till Skatteverket och har skönbeskattats och påförts skattetillägg för arbetsgivaravgifter och avdragen skatt.

Skolinspektionen återkallade tillståndet för Elma schools förskoleklass, grundskola och fritidshem den 28 juni 2019 men ägaren Khalid El Mouselhi överklagade beslutet till förvaltningsrätten och fick det uppskjutet (inhiberat) till dess domstolen avgjort frågan.

”Allvarliga brister”

Huvudmannen och VD:n ansåg vid sitt överklagande att Skolinspektionen brustit i sin objektivitet vid sin bedömning och gått till personangrepp mot honom. Han hävdade att Skolinspektionen inte förklarat bristerna i hans personliga insikter.

Han framhåller att han genomgått lärarutbildning i Egypten, utbildning i företagsekonomi vid Stockholms universitet samt delar av rektorsutbildningen. Han har arbetat 15 år som lärare, varit rektor i 14 år och drivit skola i nästan 19 år.

Förvaltningsrätten skriver i sin dom att det är uppenbart att ägaren inte har nödvändig insikt i skolförfattningens krav, mot bakgrund av de upprepande ingripande som skett mot verksamheten och att det föreligger allvarliga brister inom ett stort antal områden.

Under tiden har miljonerna tickat in på skolans konto via statsbidrag från Skolverket och kommunbidrag och nya elever har rekryterats. Under åren 2017 till och med 2019 fick skolan 8,5 miljoner utbetalat i statsbidrag vid sidan om skolpengen. Ägaren har bland annat rekvirerar bidrag för likvärdig skola, lågstadiesatsningen, lärarlönelyft, karriärlönetjänster, skolbibliotek, elevhälsa m.m.

När Skolverket kontrollerade ifall skolan betalat ut de 5000 kronor extra till de lärare som, enligt skolan omfattades av karriärlönetjänster på skolan under läsåret 2017/18 så fick man ingen redovisning ifall lärarna fått några pengar. Den 31 januari i år beslöt Skolverket därför att skolan skulle betala tillbaka 255 000 kronor. Man fick inte heller underlag från skolan när det gällde statsbidraget för likvärdig skolan och begärde därför även tillbaka 540 000 kronor från skolan.

Omkring 200 elever måste byta skola

I januari i år begärde en lärare, som inte fått ut sin lön, företaget i konkurs. Konkursen undanröjdes efter att målet skrivits av den 29 januari i år då ägaren beslutat att betala läraren. Ägaren fick också betala 120 000 kronor, vid en förlikning i tingsrätten i november 2019, till en lärare som hade avskedats ogiltigt.

Cirka 200 elever berörs av att skolan nu stängs. Det blir kommunens uppgift att erbjuda eleverna plats i andra skolor.

Stockholms stad har ansvar för 81 av eleverna och grundskoledirektör Lee Orberson, säger till TT att arbetet redan inletts.
– Vi säkerställer att alla elever i början av nästa vecka får erbjudande om en plats på en skola nära hemmet. Sedan ska vårdnadshavarna tacka ja eller söka en annan skola.

Bolaget kan välja att överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten och kan också begära ny inhibering.

Lärarnas tidning har vid upprepade tillfällen under fredagen sökt rektorn och ägaren till Elma school AB via mejl och telefon utan att lyckas. Vid ett tillfälle svarade en person på skolans expedition i telefon men lade på efter att vi presenterat oss från tidningen.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin