Läs senare

Dom om dyr hörapparat överklagas

Försäkringskassan har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen för att inte behöva bekosta en avancerad hörapparat till en gymnasielärare i Stockholm.

16 apr 2013

Läraren fick i februari i år rätt i Kammarrätten som menade att hans arbete som lärare ställer särskilda krav på hans hörsel och att han därför har rätt att få hörapparaten bekostad.

Anders Eklund, ombudsman för arbetsmiljöfrågor på Lärarförbundet, menar att det är en intressant fråga vem som bär ansvaret: rättsinstansen eller arbetsgivarna. Han lutar mot att det borde vara arbetsgivaren.

Gymnasieläraren anser dock att försäkringskassan ska betala eftersom hans arbetsgivare inte har råd att bekosta den avancerade hörapparat han behöver och som kostar 40.000 kronor.

Försäkringskassan har i sitt överklagande begärt anstånd till den 26 april för att utveckla grunderna för sin talan.

 

ur Lärarförbundets Magasin