Läs senare

Dömd för yxattack förlorar lärarlegitimationen

Läraren som högg en yxa i huvudet på en rektor har förlorat sin rätt att undervisa. Det beslutet fattade Lärarnas ansvarsnämnd på sitt senaste sammanträde.

18 maj 2016

Läraren har dömts till rättpsykiatrisk vård i september för att ha bland annat huggit sin rektor i huvudet med en yxa. 
 

Lars Dirke, ordförande för Lärarnas ansvarsnämnd, tycker att nämndens beslut rimmar väl med regelverket.

Brott som är allvarliga kan leda till ett återkallande av legitimationen. Och försök till mord är ett allvarligt brott. Han har dessutom dömts för grovt rattfylleri och vållande till kroppsskada.

Det här är den fjärde läraren som blir av med sin legitimation sedan Lärarnas ansvarsnämnd påbörjade sitt arbete 2011. De tre andra har alla anmälts eller dömts för sexuellt ofredande av elever.

Återkallandet av en legitimation betyder i praktiken yrkesförbud och beslutet meddelas både Skolverket och lärarens arbetsplats. Om förhållandena ändras kan ett beslut omprövas av Lärarnas ansvarsnämnd.

Fakta anmälningar

Skolinspektionen anmäler lärare till Lärarnas ansvarsnämnd (LAN).
Hittills har LAN fått in 28 anmälningar, varav 7 fortfarande är under utredning.
 
Av de 21 anmälda lärarna har:
  • 10 fått varningar
  • 4 fått återkallad legitimation
  • 1 själv bett att få återkallad legitimation
  • 6 har ”friats”
Anmälningar till LAN per år
  • 2012: 1
  • 2013: 2
  • 2014: 4
  • 2015: 15
  • 2016 (hittills): 6

ur Lärarförbundets Magasin