Läs senare

Domstol säger nej till Helsingborgs resursskolor

DOMAREn kommunal resursskola i Helsingborg bryter mot skollagen eftersom den inte är öppen för alla, enligt en dom i förvaltningsrätten. I somras fick Linköping nej för andra gången efter att ha överklagat en liknande dom.

av Linus Hellerstedt
09 Dec 2016
09 Dec 2016

I våras beslutade Skolinspektionen om vite på 1,5 miljoner kronor för Helsingborg om kommunen inte ändrade sin organisation kring en resursskola. Anledningen är att föräldrar inte kan söka plats åt sina barn på skolan, eftersom det först krävs en utredning av eleven. Det bryter mot skollagen då skolan inte är öppen för alla, enligt inspektionen.

Tvärtom tycker kommunen.
– Organisationen vi har är tydlig för eleverna. Därför har vi valt den här formen, säger Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör till Helsingborgs dagblad.

Kommunen överklagade därför vitesbeslutet till förvaltningsrätten. Som nu alltså går på Skolinspektionens linje och säger nej.
– Skollagen ger inte stöd för att kommunala skolor kan begränsa mottagandet till en skolenhet för elever i behov av särskilt stöd, skriver förvaltningsrätten i domen.

Så säger skollagen

  • Varje elev ska så långt som möjligt få stöd i sin ordinarie klass.
  • Särskilda skäl kan medföra att eleven placeras i en särskild undervisningsgrupp.
  • Fristående skolor får enligt lagen inrätta resursskolor. Men för kommuner finns ingen liknande bestämmelse.

Rätten tar också hänsyn till att det inte är första gången som kommunala resursskolor får tummen ned. Förra året fick Linköpings kommun avslag när de överklagade ett liknande beslut från Skolinspektionen. Sedan dess har Linköping överklagat igen – till kammarrätten.
– Det här handlar om hur kommunerna ska organisera verksamheten för de allra mest utsatta eleverna. kommenterade Jakob Björneke  (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Linköping i Lärarnas tidning.

Efter att ha fått nej även där har Linköping tagit frågan om kommunala resursskolor till högsta förvaltningsdomstolen. Det är inte bestämt om fallet kommer att tas upp på nytt där eller inte.

Helsingborg har i sin tur tre veckor på sig att överklaga sin dom. Hur det blir med den saken är inte heller bestämt.

ur Lärarförbundets Magasin