Läs senare

Dövskola tvingas anställa lärare som inte kan teckenspråk

LärarbristenPå Kristinaskolan i Härnösand har lärarbristen blivit extra påtaglig, rapporterar SVT Nyheter. På skolan går elever som är döva och elever med hörselnedsättning, men på grund av för få sökande har skolan nu tvingats anställa en lärare som inte kan teckenspråk.

Eftersom undervisningen sker både på svenska och teckenspråk ställer skolan i normala fall krav på att lärare som tillsvidareanställs kan kommunicera på teckenspråk, och är utbildade speciallärare med inriktning mot döv hörsel.

Enligt Katarina Olsson, rektor på Kristinaskolan, märks bristen på lärare tydligt när tjänster annonseras ut. Eftersom det är så få som söker är det svårt att hitta lämpliga lärare. Istället har skolan försökt lösa problemen på flera olika sätt.

– Hon [läraren, reds anm.] kommer att få individuell utbildning i teckenspråk till att börja med och sedan får vi se om det blir teckenspråk i grupp. Hon får särskild riktad utbildning från sin nivå, säger Katarina Olsson till SVT.

ur Lärarförbundets Magasin