Läs senare

Dra nytta av oss pensionärer i läsinlärningen

DebattJag har märkt att de yngre lärarna har svaga kunskaper i den allra första bokstavsinlärningen, skriver Christina G Kumm. Hon vill att pensionerade lärares kunskaper tas bättre till vara, genom att låta dem ta hand om elever som under våren i årskurs 2 saknar kunskap om vissa bokstäver.

10 Feb 2017

Om debattören

Christina G Kumm

är legitimerad lärare, nu pensionerad, i Malmö

Tack för den välskrivna intervjun om läsning och likvärdighet med Ulf Fredriksson i Lärarnas tidning nr 2.

I sina råd till lärare nämner han bland annat hur viktigt det är att eleven knäcker koden (känner till bokstävernas ljudvärde, kan binda ihop dem till ord och orden till meningar).

Själv är jag småskollärare i grunden och mycket välutbildad i den allra första bokstavsinlärningen. Men jag har märkt att de yngre lärarna har svaga kunskaper här. Jag råkade ut för en klasslärare i årskurs 1 som frågade mig, specialläraren, hur man lär ut bokstäver. Vet inte om hon hade lärarutbildning eller ej.

Foto: Colourbox

Tänk om man ”väckte upp” de pensionärer som har denna kunskap och lät dem ta hand om de elever som under våren i årskurs 2 saknar kunskap om vissa bokstäver. Är det någon elev i åk 3 som behöver lära in någon bokstav har de förtur. Vid 67 års ålder utbildade jag en sådan elev med framgång.

De verkligt intresserade före detta lärarna kunde ha en brainstorming kring detta och ge varandra tips. Här finns så mycket av fantastiskt kunnande.

Skulle man satsa just här till att börja med och inte bry sig om andra ämnen en tid så skulle eleven tidigare nå den självkontroll som kan hindra framtida kriminalitet.

Gör till exempel ett enkelt bokstavstest och ett kort för varje liten och stor bokstav som eleven kan. Överinlär dessa bokstäver, skriv tvåstaviga ord av dem i ett häfte, överinlär orden, skriv trestaviga ord och så vidare.

Lär nu ut en av de bokstäver som eleven INTE kan, gärna en vokal. Skriv tvåstaviga ord med den nya bokstaven och fortsätt enligt ovan. Fortsätt på samma sätt med de övriga bokstäver som eleven inte kan.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

One to one undervisning helst tre–fyra gånger i veckan. Kanske räcker 20 minuter åt gången.

När bokstavstestet med ord, korta meningar och längre meningar klaras av med säkerhet kan eleven lämna denna viktiga del.

Likvärdigheten består i att alla ska ges möjligheten till detta grundkunnande i svensk läsinlärning. Skulle man satsa just här till att börja med och inte bry sig om andra ämnen en tid så skulle eleven tidigare nå den självkontroll som kan hindra framtida kriminalitet.

ur Lärarförbundets Magasin