Läs senare

”Du ljuger om barngruppernas storlek Stefan Löfven”

DEBATTVi var många som höjde på ögonbrynen när statsminister Stefan Löfven läste upp sin regeringsförklaring i riksdagen ”Barngrupperna i förskolan har inte varit så små sedan 1992”, stod han där och påstod lite förnöjt. Men den verkliga situationen i Sveriges förskolor är faktiskt inget att skryta om.

25 sep 2019

På de flesta förskolor i det land du, Stefan Löfven, är satt att sköta sliter personalen hårdare än någonsin. Och om barngruppernas storlek har minskat på det sätt du påstår är faktiskt ytterst osäkert.

Den genomsnittliga barngruppen 2018 bestod av 15,4 barn. Det är en snittsiffra, många grupper har långt över både 20 och 25 barn. Detta är illa nog. Men problemet är faktiskt ännu värre.

Vi vet sedan flera år att redovisningen av gruppernas storlek i vissa kommuner inte alltid stämmer med verkligheten. Ibland framgår inte att barn i praktiken under en stor del av dagen vistas i en sammanslagen storavdelning – inte i de mindre barngrupperna. Tyvärr innebär det att statistiken riskerar att bli missvisande. Och under alla förhållanden är det långt kvar till att de riktmärken som Skolverket satt upp för gruppstorlek är uppfyllda.

DET ÄR OCKSÅ OROANDE att förskolorna anställt allt mer personal som saknar utbildning för att arbeta med barn. Något som regeringens egen myndighet, Skolverket, påtalat. All forskning visar att välutbildad personal är den viktigaste faktorn för att skapa en lärorik och trygg förskola för barnen.

Men av Skolverkets statistik framgår att andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 3 procentenheter sedan 2014 – det vill säga då Stefan Löfven tillträdde som statsminister. Idag har bara 4 av 10 anställda i förskolan en förskollärarexamen. Bristen på utbildade förskollärare gör att siffran lär fortsätta sjunka.

Sanningen är att för stora barngrupper och för få utbildade förskollärare är vardagsmat idag. Personalen har en stentuff arbetssituation, där många förskollärares hängivna arbete sker på bekostnad av den egna hälsan. Arbetsmiljöverket har pekat på att sjukskrivningarna bland de som arbetar i förskola är bland de högsta av alla yrkesgrupper.

En halv miljon barn går till förskolan varje dag. Åtskillig forskning visar att bland alla investeringar samhället kan göra i utbildning, så ger de som görs under förskoleåren den bästa samhällsnyttan.

Johanna Jaara Åstrand ordförande för Lärarförbundet kritisk mot Stefan Löfvens utspel om att barngrupperna minskar. Foto: TT

DÄRFÖR MÅSTE FÖRSKOLANS förutsättningar förbättras radikalt. För det första måste barnens bästa få styra barngruppernas storlek. För det andra måste fler vilja bli förskollärare. Förskollärare ligger i topp bland Sveriges bristyrken, men står fortfarande utanför många av regeringens lärarsatsningar. För det tredje måste förskollärarnas kompetens tas tillvara. Förskollärare ska inte tvingas prioritera administration, städning och vaktmästeri i stället för planering och utveckling. Det är ett slöseri med både lärarkompetens och lärarglädje.

Det vi ser idag är en förskola som inte är hållbar. Ambitionerna blir allt högre samtidigt som färre i personalen är utbildade för sitt arbete och där besparingar i många kommuner spär på en redan pressad arbetssituation. Regeringen borde tillsätta en utredning med ett helhetsgrepp för att säkra hållbara arbetsvillkor på förskolorna i hela landet. Satsa på förskolan, sluta slösa på kompetensen och sluta spara på de minsta. Det, Stefan Löfven, borde du ha lovat i din regeringsförklaring.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se


FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin