Läs senare

Dubbelt upp till lärarna i lönelyft

Lärarlöner2016 fick lärarna mer än dubbelt så mycket i löneökningar som övrig arbetsmarknad, enligt Lärarförbundet. Lärarlönelyftet och kommunala satsningar är huvudförklaringarna.

av Stefan Helte
12 apr 2017
12 apr 2017

Kommunerna höjde i genom­snitt lärarnas löner med 3,1 procent i de lokala översynerna under 2016, visar Lärarförbundets preliminära siffror som Lärarnas tidning har tagit del av. Det är ungefär samma nivå som de tre föregående åren.

Siffrorna bygger på löne­översynsrapporter från 221 av lokalavdelningarna, det vill säga 75 procent av kommunerna, och betraktas därför som tillförlitliga.

Men det är bara en del av lärarnas löneökningar. Till detta kommer pengar i det statliga lärarlönelyftet och i karriärtjänstreformen, samt lokal löneglidning, när man till exempel byter jobb och får upp lönen.

— Vår bedömning är att de totala löneökningarna för lärarna i genomsnitt hamnar på minst 5 procent, kanske uppemot 6 procent, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Detta kan jämföras med att lönerna på hela arbetsmarknaden under 2016 i genomsnitt ökade med 2,4 procent, enligt Medlingsinstitutets senaste beräkning.

— Det finns variationer mellan olika sektorer. Enligt vår bedömning låg löneökningarna inom näringslivet i snitt på 2,3 procent och inom kommunerna på 2,9 procent. Om lärarnas löner ökade 5 till 6 procent är det en mycket stark siffra, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Mathias Åström, förhandlingschef, Lärarförbundet.

Vid sidan av lärarlönelyftet ser Mathias Åström lärarbristen och marknadskrafterna som förklaring till lärarnas goda löneökningar.

— Många kommunpolitiker har insett att de måste fortsätta att satsa för att inte stå utan lärare. Men det handlar också om att lärare hotar med att säga upp sig och att en allt större del av löneökningen sker vid sidan av den årliga löneöversynen.

Lärarförbundet ser inget mönster i vilka kommuner som satsar mer eller mindre än andra. Det är såväl röda som blå kommuner, stora som små, rika som fattiga.

— Men vi är inte nöjda. Eftersläpningen har pågått så länge att det krävs satsningar i många år för att vi ska komma i kapp, säger Mathias Åström.

Sveriges Kommuner och Landsting vill inte kommentera lärarnas löneökningar.

Hela listan

Så gick det i din kommun

Här är listan över de 221 kommuner som Lärarförbundet har uppgifter för. Det är lokalavdelningarna som rapporterat in uppgifterna. De gäller den årliga löneöversynen och innefattar inte lärarlönelyftet, karriärtjänster eller löneglidning.

Listan är sorterad utifrån utfallet för 2016. För att se om din kommun finns med, skriv in den i sökrutan. Du kan även sortera listan på kommunnamn eller det kedjade utfallet för perioden 2012-2106, det vill säga procent på procent.

Källa: Lärarförbundet

ur Lärarförbundets Magasin