Läs senare

Dubbla ökningen i Östersund

I år ska lärarna få minst två procent mer i lön. Men i Östersund och Halmstad ökar lärarnas löner mer än dubbelt så mycket.

24 apr 2013
Dubbla ökningen i Östersund
Får 5,8 procent. F–5-läraren Anders Helgotsson i Halmstad är glad över sin löneföröjning men tycker att lärarna egentligen borde ha mycket mer. Bild: Marc Femenia

Nu drar de lokala överläggningarna om lärarlönerna i gång i landets kommuner. ­Lärarnas tidning har undersökt hur det går med förhandlingarna i de 20 största kommunerna, där nästan hälften av landets befolkning bor.

Det är bara i fyra av de 20 kommunerna som överläggningarna är klara eller där lärarfacken har fått ett konkret bud. I många kommuner har samtalen mellan lärarfacken och arbetsgivaren precis börjat.

Enligt det fyraåriga avtalet mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ­Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ska lärarna i år få minst lika mycket som den ­löneledande industrin. SKL och facken har bekräftat att "märket", den så kallade industrinormen, ligger på 2 procent.

Men i både Östersund och Halmstad kommer industrinormen att överskridas kraftigt. I Östersund ökar lönerna
i år med 4,4  procent.

– Det är vi väldigt glada för. Jag trodde faktiskt inte att politikerna skulle satsa så mycket. Det visar att vår kamp för ­högre löner har burit frukt, säger Lärarförbundets ord­förande i Östersund, Eva Frank.

Kommunstyrelsens ord­förande AnnSofie Andersson (S) försäkrar att detta inte är en engångssatsning.

– Nej, då blir det inte trovärdigt. Vi säger att vi prioriterar skolan och lärarna. Det här måste fortsätta flera år framöver. Vi vill erbjuda en bra kommun att leva i, och vara attraktiv för lärarna.

I Halmstad kommer lärar­lönerna att öka med 4,05 procent.

– Vi har legat på hårt för att få upp lönerna och våra lokala politiker har tagit sitt ansvar i år, säger Bernt-Olof Bengtsson, ordförande för Lärarförbundet i Halmstad.

F–5-läraren Anders Helgotsson på Hovgårdsskolan i Halmstad är nöjd med att politikerna i Halmstad i år satsar på lärarna. Han fick en av de största löneökningarna på skolan med 5,8 procent. Det innebär 1 750 kronor mer och han får nu en månadslön på 31 900 kronor.

– Jag lägger ner mycket tid och kraft på mitt arbete. Då är det en kick att få respons för det. Fast med tanke på hur länge jag har arbetat tycker jag fortfarande att lönen är för låg. Skolan är viktig och vi lärare är värda mer – mycket mer.

Både Östersund och Halmstad låg på topp-50-listan, när Lärarförbundet förra året rankade de kommuner som har högst löner.

Även i Umeå är politikerna beredda att satsa på lärarna i år. Budet ligger på 3,5 procent till lärarna och 3,7 procent till skolledarna.

– Vi ser det som en stor framgång. Under de senaste åren har kommunen nästan aldrig lagt sig nämnvärt över avtalets miniminivå. Men nu verkar det som om politikerna inser att de måste satsa på lärarna, säger Birgitta Ljungberg, ordförande i Lärar­förbundet i Umeå.

I Västerås bedömer Lärarförbundet att löneökningarna kommer att landa på 3–4 procent.

– Det känns härligt. Våra politiker har insett att lärarna är felavlönade, säger Per Dahlberg, ordförande i Lärarförbundet i Västerås.

I Linköping bedömer Lärarförbundets lokalord­förande Sandra Wahlström att ökningen kommer att landa på runt 3,5 procent.

– Här i stan vill politikerna vara bäst i klassen. De senaste åren har de prioriterat skolan, säger hon.

I Malmö har arbetsgivaren aviserat att lönerna ska öka en bit över 3 procent.

– Blir det så visar Malmö stad att de hanterar lärarna på ett helt annat sätt än de tidigare har gjort, då vi sällan har fått mycket mer än vad det centrala avtalet anger, säger Roine Selind, ordförande för Lärarförbundet i Malmö.

Men flera lokala fackliga företrädare suckar uppgivet över att deras kommun inte signalerar om en uppvärdering av lärarna, på grund av en pressad ekonomi.

– Det ser mörkt ut. Vi har inga som helst indikationer på att kommunen kommer att göra några satsningar utöver lägstanivån, säger Lärar­förbundets ordförande i Jönköping, Cecilia Larsson.

I Stockholm har fack och arbetsgivare bara haft ett första möte. Grundskolechef Håkan Edman vill inte lova för mycket i det här läget.

– Det enda jag vet är att vi kommer att landa över märket, säger han.

I Göteborg får lärarna 3 procent.

– Det är för lite, de flesta andra kommunala grupper kommer också att landa där. Då blir det ingen relativlöneförflyttning för lärarna, säger Lärarförbundets förste vice ordförande i Göteborg, Eva Holmén.

SKL vill satsa på lärarna

Sveriges kommuner och landsting, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gick den 11 april ut med ett gemensamt uttalande riktat till kommunerna med uppmaningen att "satsningen på lärares löner måste fortsätta under vårt avtals kommande tre år".

ur Lärarförbundets Magasin