”Dyslexi en naturlig följd av annat sätt att tänka”

Nyligen fick hon Dyslexipriset för 2019 – och hennes föreläsningar om dyslexi riktar sig i allra högsta grad till skolvärlden.