Läs senare

E-Estlands skola bra på ny teknik

Kunskap spreds snabbt genom ett tigersprång in i den digitala framtiden.

10 nov 2016

E-Estonia har blivit ett begrepp. Landet som införde elektroniskt röstande i allmänna val redan för tio år sedan har kommit långt också vad gäller IT i klassrummen. Grunden lades på 1990-talet — kort efter frigörelsen från Sovjet — då landet lanserade sitt »tiigrihüpe « eller »tigersprång«.

Med ett språng in i den digitala framtiden utrustades i synnerhet skolorna med den senaste tekniken. Och kanske ännu viktigare — tusentals lärare utbildades i det nya.

Teknikprofessor Margus Pedaste vid Tartus universitet var själv lärare på 1990-talet och såg hur IT-kunskaperna snabbt spred sig bland Estlands lärare.

— Jag vet att andra länder har problem med att lärare saknar nödvändiga IT-kunskaper, men det problemet har inte vi, säger han.

Däremot har även Estland brottats med den svåra frågan om hur tekniken exakt ska användas för att förbättra inlärningen. Att bara öka datortätheten kan rentav vara kontraproduktivt, hävdar många.

Estland befinner sig också i framkant vad gäller att använda andra apparater i undervisningen.

— Ungefär en femtedel av landets skolor har fått eleverna att börja använda sina mobiltelefoner i klassrummen vilket förstås också är en ekonomisk besparing, berättar Margus Pedaste.

Diskussionen om att eleverna ska stänga av telefonerna i skolan finns i Estland också, men ett nytänkande är på väg.

— Skolor låter eleverna inte bara söka information i telefonerna, de får också skapa nytt innehåll som texter, foton och filmer som de sedan delar med varandra och arbetar med tillsammans.

Peluglinna-skolan i Tallinn är ett exempel.

— Våra elever får skapa digital konst både i telefoner, läsplattor och datorer, berättar IT-läraren Birgy Lorenz.

Skolan får ofta studiebesök från utlandet, den här hösten från Japan, Holland, Finland och Sverige. Lärarna har relativt hög IT-kompetens, men inte i nivå med de flesta av eleverna. Därför får de mest teknikintresserade eleverna redan på mellanstadiet sprida sina digitala kunskaper till lärare och äldre elever.

— På det sättet stärker vi deras självförtroende. Och samtidigt höjer vi IT-kunnandet på hela skolan.

Vidare har skolan infört undervisning i programmering redan från första klass, men Birgy Lorenz understryker att det är en kombination av gamla hederliga böcker och digitala hjälpmedel som är lösningen.

Estland har stigit i Pisamätningarna varje år sedan 2006 och ligger nu ungefär i nivå med Finland och långt före Sverige.

Enligt professor Margus Pedaste är den flitiga användningen av IT en av orsakerna.

— I synnerhet vad gäller framgångarna i naturvetenskap där vi ligger sexa i världen.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin