Läs senare

E-post ger motiverade elever

Skolarbete genom e-post kan ge tillbaka elever studiemotivationen.

28 Maj 2002

Det visar en ny avhandling av Rolf Edström vid pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet.

Han har studerat gymnasieskolor i Jämtland som systematiskt använder sig av modern IT, bland annat e-post. 35-40 procent av tiden är enskilt arbete för eleverna och lärarna finns tillgängliga både via e-post och vid personliga möten.

Just kombinationen av traditionell undervisning och flexibla studier uppmuntrar självständighet och individanpassning. Det kan vara avgörande mellan misslyckande och framgång i skolarbetet, konstaterar Rolf Edström.

ur Lärarförbundets Magasin