Läs senare

Efter kritiken: Npf-perspektivet i specialpedagogiklyft kan stärkas

NPFFöräldranätverket Barn i behov har riktat stark kritik mot Skolverkets kunskapslyft för alla lärare inom specialpedagogik. Det kommer inte hjälpa lärare som arbetar med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf), hävdar nätverket. Regeringen arbetar nu för att Skolverket ska förändra utbildningen.

av Lenita Jällhage
11 jan 2018
11 jan 2018

– Vi för just nu en dialog med Skolverket om hur npf-perspektivet kan stärkas, utifrån intentionerna i uppdraget, säger Helene Öberg, statssekreteraren hos utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Syftet med utbildningarna – Specialpedagogik för lärande – handlar om att allmänt öka lärarnas specialpedagogiska kompetens för att elevernas skolsituation och prestationer ska förbättras. I uppdraget till Skolverket lyfter regeringen fram behoven hos elever med funktionsnedsättningar, elever med utländsk bakgrund och nyanlända.

Men nätverket Barn i behov anser att utbildningsmaterialet saknar de kunskapshöjande insatser i specialpedagogik som behövs för att arbeta med barn som har olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Skolverkets utbildningsmaterial fokuserar istället starkt på social inkludering av alla elever i klassrummet.

– Det räcker inte med att Skolverket säger att det finns kunskap om NPF att hämta på annat håll om verktygen saknas i den utbildning de erbjuder lärarna. Risken är att lärarna bara kommer känna sig misslyckade när de inser att de inte har verktygen att arbeta med dessa barn, säger Malin Holm, psykolog och aktiv förälder i nätverket Barn i behov.

Föräldranätverket kritiserar också att Skolverket inte har tagit hänsyn till de senaste årens forskning om vilka metoder som fungerar när man arbetar med normalbegåvade elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) då man utformade kunskapslyftet.

Malin Holm säger att hon och andra föräldrar var jätteglada när regeringen hade identifierat att det fanns en kunskapsbrist om barn med NPF på skolorna och presenterade satsningen.

– När vi sedan satte oss in i Skolverkets utbildningsmoduler för kunskapslyftet så blev vi chockade över innehållet. Det finns risk att detta till och med förvärrar för barn med autism och inte har någon effekt alls för barn med exempelvis adhd, säger hon.

Lärarnas tidning har sökt enhetschefen Helena Elwin på Skolverket utan att lyckas. För en vecka sedan skrev hon en debattartikel i Svenska Dagbladet. Där poängterade hon att utbildningsmaterialet som används i kunskapslyftet bygger på vetenskaplig grund och är framtaget i samarbete med universitet och högskolor.

Hon angav också att Skolverkets specialpedagogiska satsning bygger på att ge lärarna i grundskolan mer kunskap om specialpedagogik, till gagn för alla elever i klassrummet.  Skolverket kommer dock lyssna på kritiken att det behövs mer konkret stöd och verktyg om NPF i utbildningen, skriver hon i debattartikeln.

Riksförbundet Attention, en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, skriver i ett uttalande att de delar de farhågor som Barn i behov för fram och ser den inbjudan som Skolverket gett de båda organisationerna som ”ett steg i rätt riktning”.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin