Läs senare

Efter kritikstorm – Skolverket backar om antiken

kursplanerEfter massiv kritik drar Skolverket mycket oväntat tillbaka förslaget att stryka antiken ur historieämnet i grundskolan.
– Vi fick en hel del obehagliga mejl samt önskemål om att få ut namn på de lärare och forskare vi samarbetat med, säger Anna Westerholm till Lärarnas tidning.

04 okt 2019
Anna Westerholm, avdelningschef för läroplaner på Skolverket är med och skapar de nya kursplanerna.

 Nyligen presenterade Skolverket sina förslag till uppdaterade kursplaner i grundskolans ämnen. De skulle bli enklare, rakare och ha mer betoning på faktakunskaper.

Men knappt hade förslagen gått ut förrän det började storma. Skolverket hade nämligen strukit antiken ur historieämnet. Den tid historielärarna har till förfogande räcker inte och det minst dåliga alternativet är att prioritera efterkrigstiden, resonerade Skolverket.

Historiker, ledar- och kulturskribenter, företrädare för lärosäten och andra gick i taket och frågade hur det är tänkt att unga människor ska förstå sin samtid om antikens historia ska slopas. Historielärarnas förening har också gjort tydligt att lärarna inte vill slopa antiken, utan få mer tid i stället.

Lite mer än en vecka senare backar alltså Skolverket.

– Vi har tagit fasta på vad lärarna säger. När vi förstår att förslaget inte kommer att få acceptans bland historielärarna tycker vi inte att detta är en framkomlig väg. Vi vill ha en konstruktiv diskussion i stället för att bråka om antiken, säger Anna Westerholm, chef för Skolverkets läroplansavdelning, till TT.

Men Skolverket understryker samtidigt att grundproblemet kvarstår. Tiden finns inte för allt som historieämnet förväntas täcka.

– Vi måste ta ett omtag och vända på alla stenar igen. Någonting måste bort. Vi har redan hyvlat väldigt mycket, men det räcker inte, säger Anna Westerholm.

Skolverket styr nämligen inte över timplanen. Den är en fråga för regeringen.

– Vill man ha in mer måste det till fler timmar, säger Anna Westerholm.

Skolverket hade förutsett att förslaget skulle väcka debatt, men möjligen inte av den omfattning den fick. När Lärarnas tidning talar med Anna Westerholm i samband med kritik mot kursplanerna i svenskämnet, återkommer hon till stormen kring antiken:

– I samband med mediestormen fick vi också en hel den obehagliga mejl samt önskemål om att få ut namn på de som lärare och forskare vi samarbetat med för att ta fram kursplanen, något som kändes olustigt i det hårda debattklimat som rådde. Även om vi haft många samråd är det Skolverkets förslag som skickats ut och inget någon annan behöver stå för.

Runt 11 timmar i årskurs 7 är vad lärare uppskattar att de hinner med om antiken. Hela historieämnet har 16-25 timmar per år i grundskolan.

Anna Ekström inväntar nu det förslag som Skolverket, efter remissrundan bland lärare, överlämnar i december. Men hon har tagit intryck av debatten.

– Jag är lite rörd över den stora omtanken så många visar antiken. Det är alldeles utmärkt. Kunskaper i historia är väldigt viktiga för att vi ska förstå vår samtida. Det bådar gott för framtiden att så många ställer upp för antikens historia, säger utbildningsministern.

✔️ HÄR kan ni läsa förslagen på förändringarna (totalt 25 kursplaner) och lämna era synpunkter!

Fakta: Grundskolans timplan

Svenska/svenska som andraspråk är grundskolans största ämne, sett till undervisningstid: totalt 1 490 timmar.
 Matematik har 1 230 timmar och är näst störst.
 Nummer tre är de samhällsorienterande ämnena (SO) som har totalt 885 timmar i grundskolan.
 SO består av geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.
Den garanterade undervisningstiden i vart och ett av de fyra SO-ämnena är 145 timmar, vilket motsvarar 16 timmar per ämne och år.
Om skolorna fördelar resterande SO-tid jämnt mellan de fyra ämnena får eleverna motsvarande 25 timmar per ämne och år.
   Från och med detta läsår har undervisningstiden i matematik och idrott utökats, medan elevens val har minskats.
   Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin