Läs senare

Efter #pressatläge: Förskolor i Kungälv slår larm

ArbetsmiljöFörskoleupproret har fått lokala konsekvenser. I Kungälv larmar två förskoleenheter om arbetsmiljöproblem.
– De insåg att de inte är ensamma i sin situation och i svallvågorna av upproret vågar man nu höja rösten, säger Peter Hvass, Lärarförbundets ordförande i Kungälv.

av Enikö Koch
11 apr 2018
11 apr 2018
Foto: Andreas Carlsson
Cecilia Åhman, förskollärare och arbetsplatsombud på Björkängens förskola i Kungälv. Foto: Andreas Carlsson

Två förskoleenheter i Kungälv har genom sina fackliga ombud i Lärarförbundet och Kommunal  gjort 66 A-anmälan (se faktaruta) till sin arbetsgivare. Bemanningssituationen är ohållbar och det finns risk för personalens hälsa.

– Det har varit svårt i fyra månader nu och pusslandet har tagit mycket energi. Luften har gått ur känner vi, säger Cecilia Åhman, förskollärare och arbetsplatsombud på Björkängens förskola.

Vad är en 6§6 a?

 • Om en arbetstagare eller skyddsombud upptäcker brister i arbetsmiljön ska arbetsgivaren informeras så att bristerna kan rättas till.
 • Om inte det räcker kan ett skyddsombud behöva använda sin rätt att begära åtgärder med stöd av 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen.
 • Om arbetsgivaren inte åtgärdar problemen inom en viss tid, som preciseras i begäran, kan skyddsombudet skicka in begäran om åtgärder till Arbetsmiljöverket.
 • Arbetsmiljöverket prövar begäran och genomför oftast inspektioner till följd av anmälan.
  Källa: Arbetsmiljöverket 

Cecilia Åhman beskriver en vardag där det är svårt att fokusera på uppdraget och allt befinner sig sedan länge på en ”basnivå”. Det finns en frustration i att inte kunna utöva sitt yrke.

– Att jobba som förskollärare är fantastiskt om man har rätt förutsättningar, men nu fokuserar vi mest på barnens trygghet och säkerhet.

Det är Förskoleupproret som har gett de lokala ombuden i Kungälv en skjuts i att våga agera, enligt Peter Hvass, Lärarförbundets ordförande i Kungälv

– De insåg att de inte är ensamma i sin situation och i svallvågorna av upproret vågar man nu höja rösten.

Vid två förskoleenheter har det under en längre period anmälts många tillbud på grund av vikariebrist som Peter Hvass beskriver som krisartad. Men även på de andra förskoleenheterna är situationen allvarlig.

– I många fall är man så pressad att man inte ens hinner eller orkar anmäla.

Lärarförbundet har genomfört en så kallad temperaturmätning på de två enheterna som gjort tillbudsanmälningar. Personalen svarade på åtta frågor för att beskriva hur man mår just nu. Den visade att många i personalen hade symptom på yrsel, sömnsvårigheter, oförklarliga smärtor i rygg och axlar och upplevt nedstämdhet som ett resultat av sin arbetssituation.

– Vi har att göra med människor som inte är på väg att bli sjuka, utan redan är sjuka. Vi har alltså förskollärare som går och jobbar i den situationen, säger Peter Hvass.

Enligt Cecilia Åhman behöver ansvariga politiker ges en rättvisande bild av verksamheten.

– När vi känner att gränsen är nådd vill vi att de som fattar beslut lyssnar på oss.  Det räcker inte att leta i siffror och titta i statistiken kring barngrupper och tider – de speglar inte alltid verkligheten.

Johan Holmberg (S), kommunalråd Kungälvs kommun.

Kommunalrådet Johan Holmberg (S) är ordförande i bildningsutskottet i Kungälvs kommun och säger att han är medveten om att bemanningssituationen har varit tuff under en period.

– Vi har från politiken har begärt att få se en plan på hur man arbetar med bemanningen, och hur dessa problem kan minska under samma period nästa år. Det handlar om vintermånaderna när många är sjuka.

Personalen beskriver problem som har varat längre än ”vabruari”. Det är svårt att få verksamheten att fungera under rådande omständigheter. Vad säger du om det?

– Jag kan förstå frustrationen och det är inte bra för kvaliteten att det är så. Att det skulle handla om en längre period har jag inte hört. Från politiken har vi skjutit till resurser, vi har satsat 60 miljoner på att minska barngruppernas storlek under mandatperioden. Sedan handlar det om hur man organiserar sig.

Det är svårt att få tag på vikarier och ofta är det outbildad personal som hoppar in. Hur ska ni få till en förändring där?

– Vi ser över alla spåren vad gäller barnskötare – om vi kan starta egna kurser, se över valideringsmöjligheter. Vad gäller förskollärare ligger vi bra till. Satsningen vi har gjort på mindre barngrupper gör att många ändå väljer att arbeta i vår kommun.

Om en vecka blir det klart om Lärarförbundet och Kommunal väljer att skicka sin 66a-anmälan vidare till Arbetsmiljöverket.

– Vi fattar beslut om det när vi ser svaret från arbetsgivaren, säger Peter Hvass.

Kungälv och arbetsmiljö i skola och förskola

 • Den 20 mars skickade Lärarförbundet och Kommunal en så kallad 66A-anmälan till arbetsgivaren med bland annat följande begäran:
  Att arbetsgivaren säkrar anställdas arbetsmiljö då bemanningen inte är som planerad.
  Att arbetsgivaren presenterar en handlingsplan som säkrar att arbetsmiljön inte riskerar att leda till ohälsa då bemanningen inte är som planerat.
 • Om arbetsgivaren inte presenterar ett tillfredsställande svar inom kort, kommer begäran om arbetsmiljöåtgärd skickas vidare till Arbetsmiljöverket. 
 • Kungälvs kommun har nyligen dömts att betala vite på 150.000 kronor på grund av brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet efter en process i Förvaltningsrätten mot Arbetsmiljöverket.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin