Läs senare

”Ekonomin går före barnen”

FörskolanEkonomin går före barnens och personalens bästa när nya förskolor byggs. Det anser förskolläraren Christel Mattsson som granskar ritningar.

av Emilie Stendahl
17 jan 2019
17 jan 2019
Christel Mattsson är förskollärare och huvudskyddsombud. Hon ingår i en grupp som granskar ritningar på förskolor som ska byggas.

En som har insyn i hur nya förskolor byggs i Stockholm är förskolläraren Christel Mattsson. Hon är huvudskyddsombud för Lärarförbundet för kommunala förskolor på Östermalm och ingår i en grupp som granskar ritningar på det som ska byggas. I de stadsdelar som släpper in skyddsombuden, vill säga.

– Vi jobbar för att få insyn överallt. Jag är involverad i ungefär sex stadsdelar.

Vad ser du?

– Att man i flera stadsdelar litar på byggbolagen. Man ifrågasätter inte hur de bygger.

I stadsdelar där det finns ett funktionsprogram, det vill säga riktlinjer för hur nya förskolor bör byggas, blir förhållandet till byggarna ett annat, anser Christel Mattsson.

– Då förs en dialog kring kraven om vad som är möjligt och inte. När riktlinjer saknas låter man kommunala eller privata byggherrar bestämma, säger hon.

Funktionsprogrammet ger också facket bättre möjligheter att påverka och lyfta kritik mot att det är för få rum eller för stora öppna ytor. Men det är svårare att påverka antalet barn som avdelningar byggs för eftersom det är så kopplat till ekonomin.

Hur tror du att gruppstorlekarna påverkas av att avdelningarna byggs för 20 barn?

– Möjliggör man att ha större barngrupper kommer ­grupperna också bli stora. Fast bygger man för trångt kan det leda till stress och sjukskrivningar.

Varför byggs det så här, enligt dig?

– Ekonomin går före barnens och personalens bästa. Man tar höjd för att antalet barn kan förändras och man vill att lokalerna ska vara föränderliga och flexibla, och ­exempelvis kunna göras om till skola när barnen vuxit upp. Det är inte optimalt för förskolan, vi vill ha lokaler anpassade för förskolebarn där barnen får ta plats och får vad de har rätt till enligt läroplanen, barnkonventionen och andra styrdokument.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: