Läs senare

Ekström: ”Svensk skola står stark”

PISA 2018Sverige höjer sina resultat i Pisamätningen för 2018 i alla ämnen jämfört med förra mätningen.
– Svensk skola står stark, säger utbildningsminister Anna Ekström, men lyfter samtidigt ett varnande finger:

av Sten Feldreich
03 dec 2019
03 dec 2019
Ekström: ”Svensk skola står stark”
Utbildningsminister Anna Ekström Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Pisaundersökningen är samtidigt en väckarklocka för den bristande jämlikheten i skolan. Sverige har i dag den mest ojämlika skolan i Norden. Det oroar mig och är ett problem vi måste lösa.

– Inte bara för att det är nödvändigt om vi ska klara kompetensförsörjningen i framtiden. Ännu viktigare är att de barn som i dag misslyckas i skolan riskerar att fastna i sociala problem och kriminalitet i framtiden.

För att komma till rätta med problemen behövs riktade satsningar till utsatta skolor, menar Anna Ekström.

– Staten bör ge ökat stöd till skolor med låga kunskapsresultat som har svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand.

I den senaste Pisamätningen är Sverige tillbaka där svenska elevers kunskaper låg 2006. En nyhet är att pojkarna i svensk skola nu knappar in på flickorna, som länge har haft högre resultat i flera ämnen.

Resultaten har förbättrats trots lärarbrist, trots växande elevkullar och trots ett stort antal nyanlända elever. En anledning till framgången är den bättre fortbildning som lärarna genomgått och som höjt kvaliteten på undervisningen.

– I den kompetensutvecklingen vill jag faktiskt passa på att lyfta fram förre utbildningsministern Jan Björklund(L) som initierade matematiklyftet, en satsning som sedan byggts vidare med läslyftet och insatser för att öka det specialpedagogiska kunnandet hos lärande.

Anna Ekström betonar dock att lärarbristen fortsatt är ett stort problem.

– Regeringen tänker fortsätta att höja statusen på läraryrket för att fler ska vilja bli lärare, bland annat genom höjda lärarlöner.


Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin