Läs senare

Eldar på betygsdebatten

Läraren Birgit Carlsson vill ha externa bedömare av proven i skolan.

18 mar 2016
Eldar på betygsdebatten
Birgit Carlsson använder sig av ickevåldets principer för att nå fram till sina elever. Foto; Anders G Warne

Under samtalet med en av Mahatma Gandhis följare insåg Birgit Carlsson att det var lärare hon ville bli. Nu har hon samlat sina tankar kring yrket och skrivit en debattartikel om att lärare en gång för alla måste få tid att ägna sig åt sitt uppdrag — att lära ut. Vägen dit går via externa bedömare.
— Det skulle flytta fokus till lärandet och vi lärare skulle inte längre vara förminskade till betygsättare.

Birgit Carlsson undervisar i samhällskunskap, spanska och entreprenörskap på Grillska gymnasiet i Stockholm. Efter debattartikeln i Svenska Dagbladet har hon fått många positiva reaktioner, framför allt från kolleger.

— Jag tror jag pyste något som många tycker. Det här är saker jag samlat på mig under sex år som lärare på fyra olika skolor.

För att kunna möta elevernas rätt till kunskaper och hjälpa dem att uppfylla kraven är det nödvändigt att någon utanför skolan tar hand om bedömningen, anser Birgit Carlsson. Det är också ett viktigt steg för att komma till rätta med betygsinflationen.

— Ingen ska utöva påtryckningar mot oss lärare. Anlitar skolan externa bedömare spelar det ingen roll hur mycket elever eller föräldrar trycker på — jag sätter ju inte betygen.

När hon för ett halvår sedan kom till Grillska från Viktor Rydberg i Danderyd gick hon från en värld till en annan. Uppgiften, att väcka de många skoltrötta elevernas intresse för kunskap, var det som lockade henne.

I det arbetet lutar hon sig ofta mot principerna om ickevåld, som hon ägnade sitt examensarbete i statsvetenskap. Under ett år i Vijayawada i delstaten Andhra Pradesh träffade hon Gandhis lärjungar och undersökte hur ett ickevåldsförsvar kan se ut.

— Det var gamla män, några hade till och med träffat Gandhi. Mitt intresse för ickevåld är konkret och politiskt. Det handlar om att söka efter roten till problemet för att finna lösningen.

Stökiga elever söker bekräftelse och uppmärksamhet, är hennes tes. Om en elev är bråkig och stör säger hon inte åt eleven att hålla tyst, utan för ett resonemang.

— Jag säger att jag försöker bedriva undervisning, att jag har planerat lektionen väldigt noga och att jag har pluggat många år för att bli lärare. Och så står du här och gapar framför mig! Det brukar lösa det mesta. När eleverna känner att de får respekt av mig, får jag också respekt tillbaka.

Birgit Carlsson tycker att lärare har ett ansvar att göra sin röst hörd i debatten. När legitimerade lärare med ämnesbehörighet ska hjälpa obehöriga kolleger att sätta betyg är inte mycket vunnet med legitimationsreformen, anser hon. Då bygger bedömningen ändå inte på ämneskunskap.

Är det några som kan säga ifrån så är det vi lärare. Birgit Carlsson beskriver sig själv som didaktiker. Att nå fram till eleverna är det som drivit henne ända sedan det där samtalet under en middag i Vijayawada.

Vad sa den gamle indiske mannen?

— Han sa att skolan är roten till mycket av världens ondska. Jag blev ju väldigt förvånad, men tänkte att om skolan har en sådan enorm påverkan på samhället är det ju lärare jag måste bli.

Personligt Birgit Carlsson

Ålder: 40.

Familj: Ja.

Gör: Lärare på Grillska gymnasiet i Stockholm. Arbetar också för Unga sociala entreprenörer, där hon inspirerar och stöder lärare att arbeta med samhällsförändring i klassrummet.

Resmål: Gärna Madrid, där hon under tre år bodde och drev ett av de äldsta och vackraste caféerna; Nuevo Café Barbieri.

Vill lära mig: Alla mina elevers namn första dagen.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin