Läs senare

Elev startade hatgrupp mot lärare på Facebook

14 apr 2010
Elev startade hatgrupp mot lärare på Facebook
På den sociala nätsajten Facebook florerar ett flertal hatgrupper mot enskilda lärare eller lärare i allmänhet. Foto: skärmdump från Facebook

I februari fick fritidsledaren på en grundskola i Stockholmsområdet kännedom om Facebook-gruppen »Vi som hatar Maria Nilsson«. Maria Nilsson (fingerat namn)  är lärare på skolan, och den som berättade var en av eleverna.
Gruppen, som startats av en pojke i år 7, hade ett stort antal elever från sexan och uppåt som medlemmar. Ännu fler gick in och läste på sidan som var öppen för alla med konto på Facebook.
Maria Nilsson mår nu mycket dåligt. Även om sidan tagits bort lever händelsen kvar och hon känner att alla tittar på henne. Hon upplever inte att hon har fått någon ärligt menad ursäkt från vare sig elever eller föräldrar.
Men värst är ändå skolledningens uteblivna engagemang, tycker hon.
Skyddsombuden för lärarfacken på skolan tog för givet att ledningen skulle göra en polisanmälan för förtal men det har inte skett. När de tryckt på har rektorn bagatelliserat elevernas agerande.

Ytterligare en lärare på skolan har nyligen hängts ut på Facebook. I det fallet kände läraren till att det gjorts en sida om honom men han trodde att den hölls i en positiv anda. Och det gjorde den kanske till att börja med.
Men när en elev skrev ”Han tog på mig” var det som att öppna en kran för kommentarer med pedofila antydningar.
Nu ska skolan ha en halvdag och prata värdegrund.  Det är helt otillräckligt, enligt skyddsombudet.

Skolans rektor tycker att han har tagit tag i fallen genom att tala med elever och föräldrar och ge lärarna stöd. Läraren som blev hatad på Facebook har fått handledning i klassrummet och eleven som startade trakasserierna har bytt grupp.
— Det man skulle kunna kritisera mig för att jag inte gjorde en polisanmälan. Men jag såg det aldrig som ett polisiärt ärende utan gjorde bedömningen att det handlade om några 13-åringar som gjorde en dumhet i oförstånd, säger rektorn.

ur Lärarförbundets Magasin