Ingår i temat
IT-klyftan
Läs senare

Elevens ålder avgör tillgången till dator

01 dec 2011

46 procent av gymnasielärarna i Lärarnas tidnings undersökning svarar att deras elever har var sin dator eller surfplatta. Motsvarande siffra för förskollärare är en procent.

Även i grundskolans lägre åldrar är det få som har en egen dator. Upp till årskurs 3 är andelen två procent och mellan år 4 och 6 åtta procent. I högstadiet ökar andelen med egen dator till
16 procent.

De flesta som intervjuats, 70 procent, svarar att deras barn och elever ändå har tillgång till en dator eller en läsplatta men att de måste dela med andra.

Någon nationell överblick av hur många skolor och kommuner som satsar på en dator till varje elev finns inte. Sedan drygt ett år tillbaka finns dock en interaktiv karta där skolor och kommuner själva kan ange hur de ligger till i ut-vecklingen.

— Kartan är absolut inte fullständig men den är ändå till god hjälp för den som vill se var det pågår olika satsningar och följa utvecklingen, säger Alma Taawo, bibliotekarie, ansvarig för hemsidan »Länkskafferiet« och den som skapat kartan i Google maps.

Kartan finns tillgänglig på stiftelsen Datorn i Utbildningens webbsida (www.diu.se) och visar olika omfattningar av en-till-en-satsningar i Sverige.

var femte elev utan dator

  • 10 % av lärarna i Lärarnas tidnings undersökning svarar att eleverna/barnen har var sin dator.
  • 12 % svarar att 2—3 elever delar på en dator.
  • 22 % att det går 4—10 elever/dator.
  • 21 %: 10—20 elever/dator.
  • 15 %: Mer än 20 elever/dator.
  • 21 %: Ingen dator.

Frågan som ställdes var: Hur är tillgången på datorer på din arbetsplats för de barn/elever som du jobbar med?

Alla artiklar i temat IT-klyftan (21)

ur Lärarförbundets Magasin