Läs senare

Elever i särskola extra utsatta på nätet

StudieSärskoleelever med intellektuell funktionsnedsättning använder sociala medier i mycket lägre utsträckning än genomsnittet. Trots det är de betydligt mer utsatta för mobbning och elakheter.

22 feb 2019
Foto: Colourbox.

Det visar en ny rapport från Statens medieråd, den första svenska kartläggningen som gjorts om hur unga personer med intellektuell funktionsnedsättning använder medier. Inom gruppen finns stora variationer av funktionsnedsättningar, vilket gör det svårt att säga något generellt. Men tydligt är att unga i den här gruppen uppger att de utsätts för mobbning och elakheter betydligt mer på nätet än andra i samma ålder.

– Internationella studier som har gjorts visar att unga i den här gruppen är mer utsatta eftersom de upplevs som ”annorlunda”, säger Ulf Dalquist, verksamhetschef vid Statens medieråd.

Rapporten

Att titta på filmer eller tv-program är vanligare bland elever i särskolan. En större andel unga med intellektuell funktionsnedsättning läser dagligen böcker eller tidningar än riksgenomsnittet. I både gruppen med intellektuell funktionsnedsättning och riksgenomsnittet är det fler flickor än pojkar som uppger att någon varit dum mot dem via nätet. Rapporten är en del av kampanjen No hate speech movement, som drivs av statens medieråd på uppdrag av regeringen.
Källa: Statens medieråd

24 procent i gruppen uppger att de varit med om mobbning på nätet, för genomsnittet är siffran 11 procent. Det gör också att man är mer försiktig med att dela information om sig själv på nätet.

– Unga i denna grupp publicerar inte sitt namn eller bilder på sig själva i samma i utsträckning som andra Det kan vara ett sätt att försöka dölja sin funktionsnedsättning då man upplever att man råkar illa ut, säger Ulf Dalquist.

Gruppen använder i högre utsträckning medier som är relativt lätta att hantera, så som surfplattor och tv.

– Man ser också att en sådan sak som programuppdateringar blir ett problem för många. De gör ofta att utseendet förändras vilket kan leda till att man måste lära sig allt på nytt.

Det är något som programutvecklare bör ha i åtanke, enligt Ulf Dalquist.

– Det är också viktigt att föräldrar pratar med sina barn om medieanvändning. Internet är en stor del av barns och ungas vardag, så man ska inte fördöma eller förbjuda. I stället ska man bygga upp ett ömsesidigt förtroende.

ur Lärarförbundets Magasin