Läs senare

Elever läser för lite och för enkla texter

Många skolor är för dåliga på att låta elever jobba med texter. Det visar en granskning som Skolinspektionen har gjort av undervisningen i svenska och no i år 4–6.

20 maj 2010

Totalt har 31 skolor i 25 kommuner runtom i landet granskats. Utgångspunkten har varit att undersöka om eleverna får läsa olika sorters texter och om de får skriva och tala med lärare och andra elever om det de läst.
        Resultatet är nedslående. På en majoritet av de granskade skolorna uppmuntras inte eleverna till dialog och reflektion kring det lästa. Och de läser för lite och för lätta texter.

Varken i svenska eller naturorienterade ämnen utgår texternas svårighetsgrad från elevernas utvecklingsnivå. Särskilt no-lärarna saknar kunskap om var eleverna befinner sig i läsprocessen.
   – De upplever att texterna är svåra för många elever att ta till sig. De förenklar och skriver om eller tar bort texten och pratar istället, säger Maria Axelsson, projektledare för granskningen.
        Istället borde lärarna jobba mer med förförståelse, leta efter texter om ämnen som berör eleverna, och på varje elevs utvecklingsnivå. En del elever behöver svårare texter för att stimuleras.

I svenskan jobbas det för lite med olika genrer och stilar. Och de bänkböcker eleverna läser bearbetas inte tillräckligt. Det myckna och rätt ytliga recensionsskrivandet kan utvecklas till mer samtal om det lästa, enligt Skolinspektionen.
  – Kanske påminner boken om någon annan bok man har läst, kanske anknyter den till någonting i verkligheten. På ett ställe hade man bokcaféer där elever och lärare satt och pratade. Jättebra, säger Maria Axelsson.

För bra exempel finns. Ibland kan det bästa och sämsta samsas på samma skola.
        En slutsats är att skolorna måste bli bättre på att sprida kunskap mellan olika lärare. Rektorerna måste också kartlägga behovet av kompetensutveckling och erbjuda personalen fortbildning.

ur Lärarförbundets Magasin