Läs senare

Elever med höga betyg lyckades dåligt i Pisa

Svenska elever med höga betyg skrev dåligt på Pisa-provet. Anledningen kan vara att de inte gjorde sitt bästa på grund av bristande motivation. Det visar en undersökning som Dagens Nyheter har gjort.

04 jun 2014

Tidningen har jämfört skolors och enskilda elevers resultat i den senaste Pisa-undersökningen med de nationella proven. Resultatet visar att det finns stora skillnader. Vissa elever som får toppbetyg på de nationella proven i matematik svarar inte ens rätt på varannan fråga på matematikdelen i Pisa 2012.

En förklaring skulle kunna vara att svenska elever dels är provtrötta och dels brister i motivationen på grund av att Pisa-testet inte är betygsgrundande, enligt Dagens Nyheter.

– Varför ska just jag behöva göra ett prov helt i onödan? Den enda belöningen vi fick var en pizza, säger en elev till tidningen.

Skolverket angav i sin egen analys av Pisa 2012 provtrötthet som en möjlig förklaring till Sveriges låga resultat, men att det knappast kan vara hela sanningen.

– Att förklara hela Pisafallet med det tror jag inte att man kan göra, av massa olika skäl. Ett skäl är att det fanns mycket nationella prov också förra och förrförra Pisaomgången. Ett annat är att även andra kunskapsmätningar visar att elevernas kunskapstapp finns där, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström, till SVT.

Per Thullberg, före detta generaldirektör på Skolverket och professor i historia, är inne på samma linje.

– Den här utvecklingen har vi sett i både svenskt och internationellt material sedan början av 2000-talet. Det har ingenting att göra med införandet av de nationella proven, säger han till TT.

Enligt Per Thullberg finns det övertygande belägg för att svenska elevers mattekunskaper har försämrats, bland annat TIMSS som testar mattekunskaper hos åttondeklassare i 20 länder.

Hans tror att betygsinflation är förklaringen till att elever med höga betyg och goda resultat på de nationella proven inte presterar så bra som förväntat i Pisa.

Magnus Oskarsson är projektledare för Pisa i Sverige. Han är medveten om att det kan finnas elever som inte är motiverade när de skriver provet, men tror inte att bristande motivation är orsaken till att Sverige tappar.

– Vi har lagt in extrafrågor där vi nu försöker undersöka det som kallas för provmotivation. Även om det finns som en faktor så tror vi knappast att det är det som är orsaken till att vi tappar så mycket nu. Vi har inte sett några stora skillnader i provmotivation nu jämfört med för tio år sedan, säger han till Dagens Nyheter.

ur Lärarförbundets Magasin