Läs senare

Elever och lärare ger sin bild av skolan

Lärarstiftelsen vill låta elever och lärare komma till tals genom att rita sin bild av skolan, så som verkligheten ser ut, inifrån.
– Skolan är väldigt komplex, vilket kan vara svårt för utomstående att förstå, säger ordföranden Eva-Lis Sirén.

29 nov 2019

Det finns något som saknas i den ständiga debatten om skolan i dag, tycker Eva-Lis Sirén, ordförande på Lärarstiftelsen. Nämligen elevernas och lärarnas egna bilder av skolan. Därför har Lärarstiftelsen i samarbete med Lärarförbundet dragit igång projektet Skolan i bild där elever och lärare själva uppmuntras att skapa sina egna bilder, bokstavligen, för att visa den verklighet de befinner sig i.

– Det här är ett demokratiprojekt som handlar källkritik. Det vill säga att reflektera över vad som är falskt och sant i de bilder av skolan som vi dagligen möts av. I dag är vi omgivna av betydligt mer bilder än tidigare och då måste vi lära oss att förhålla oss till dem på samma sätt som till en text, säger Eva-Lis Sirén och fortsätter:

Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarstiftelsen.

– Vårt syfte är också att låta alla komma till tals, för hur väl stämmer elevernas och lärarnas uppfattning av skolan överens med allmänhetens?

Eva-Lis Sirén betonar att det här projektet inte handlar om att rita ”fint”. Syftet är att aktivera en källkritisk tankeprocess kring de här frågorna.

Hittills har Lärarstiftelsen fått in runt 500 bilder från skolor i hela Sverige. En del är glada och positiva, i andra framträder en mörkare bild. En elev i årskurs två radar upp sina favoriter i skolan med hjälp av färgglada bokstäver omgivna av hjärtan och stjärnor: ”Mina fröknar, mina kompisar, höra högläsning och pyssla”. Medan en elev i årskurs nio har gjort en ångestfylld blyertsteckning av en tjej som pressar händerna mot huvudet. Hennes huvud ser ut att explodera.

De här bilderna visar hur komplex skolan är, tycker Eva-Lis Sirén, vilka förväntningar eleverna har på skolan och hur eleverna mår.

Lärarstiftelsens projekt handlar om att låta elever och lärare teckna sina egna bilder inifrån skolan.
Lärarstiftelsen har redan fått in 500 teckningar från elever runt om i Sverige.

– Visst kan det se olika ut dag för dag men oavsett är det något som lärarna möter dagligen. De undervisar glada och uppskattande elever som trivs i skolan men också elever som känner att de inte orkar eller klarar av alla de krav som ställs på dem. Det kan vara ett väldigt tufft uppdrag för lärare och svårt för utomstående att förstå.

Lärarstiftelsen även har låtit en rad offentliga personer med skolanknytning lämna in ett bidrag med sin tolkning av skolan. Bland annat Anna Ekström, Jan Björklund och Gustav Fridolin.

Arrangörerna bakom projektet har utvecklat ett undervisningsmaterial där man uppmuntrar till att inleda arbetet med en diskussion om skolan och demokrati, att fundera över hur upphovsmän bakom andra bilder har valt att framföra sitt budskap och varför. Och vad eleven själv vill använda för grepp för att få betraktaren att förstå vad de vill säga, vare sig budskapet är konkret och direkt eller öppet för tolkning.

– Slutligen kommer så många som möjligt av de bidrag som skickas in publiceras i bildantologin Skolan i bild. Det kommer att bli ett tidsdokument av den svenska skolan, året 2019.

Så går det till

Lärarstiftelsen lottar ut 3 000 kronor till klasskassan månadsvis, bland inskickade bidrag, ända fram till slutdatum 31 januari 2020.

Varje klass kan skicka in tre bidrag. Låt klassen rösta fram sina tre mest representativa bidrag

På vilket sätt man väljer att skapa som tolkning av skolan är valfritt; rita, måla, fotografera, gör ett collage eller en seriestripp.

Fotografera av eller scanna in ditt bidrag och skicka det till: skolanibild@lararforbundet.se. Eller original till: Lärarstiftelsen, Box 12098, 10223 Stockholm.

För mer information: www.lararforbundet.se/skolanibild

ur Lärarförbundets Magasin