Läs senare

Elever ser ingen nytta med fysikämnet

Fysikämnet är osynligt i skolornas kvalitetsarbete, det diskuteras sällan lärare emellan och eleverna ser heller ingen nytta med det. Det konstaterar Skolinspektionen i sin kvalitetsgranskning av fysikämnet i grundskolans år 4-6.

07 jun 2011

Skolinspektionen kritiserar att många skolor på grund av klasslärarsystemet saknar lärare med kompetens och intresse för NO-blocket, och framhåller att den bästa fysikundervisningen bedrivs i de skolor som låter lärare med utbildning i såväl rätt ämne som åldersgrupp undervisa.

Och trots att måluppfyllelsen är sämre i fysik än i de flesta andra ämnen, så är det inte prioriterat när rektorerna planerar skolornas kvalitetsarbete.

För att öka elevernas intresse för fysiken måste skolorna ha en dialog om ämnets samhällsnytta och användning, anser Skolinspektionen.

– Många elever vet inte vad de ska ha fysikundervisningen till. De förstår inte användbarheten i vardagen och nyttan av ämnet i deras framtida liv. För att behålla eleverna intresse i högre årskurser är det avgörande att lärarna har rätt kompetens, säger Skolinspektionens utredare Dan Collberg, som ansvarat för granskningen.

Den positiva sidan är att eleverna oftast tycker att ämnet är roligt, och att de uppvisar stort engagemang på lektionerna.

Skolinspektionens granskning

  • Skolinspektionens granskning omfattar år 4—6 i 29 grundskolor, 24 kommunala och fem fristående, i 27 kommuner: Berg, Burlöv, Degerfors, Dorotea, Enköping, Falkenberg, Göteborg, Hagfors, Haninge, Helsingborg, Herrljunga, Hässleholm, Höganäs, Kungsbacka, Norrköping, Norrtälje, Nybro, Ronneby, Torsby, Täby, Vallentuna, Värmdö, Vellinge, Västerås, Åre, Älmhult och Österåker.

ur Lärarförbundets Magasin