Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Eleverna gillar lärarna på vuxenutbildningen

Eleverna på vuxenutbildningen trivs med sina lärare. De tycker att lärarna gör ett bra jobb, är duktiga på att undervisa och ger den hjälp som behövs.

14 jun 2013

Skolverket har på uppdrag av regeringen undersökt hur elever och lärare ser på vuxenutbildningen.

Enkäten visar att både elever och lärare huvudsakligen gör tummen upp för varandra och för vuxenutbildningen.

Nio av tio elever trivs bra med sin utbildning och en klar majoritet tycker att lärarna gör ett bra jobb. Mest nöjda är eleverna inom sfi. Där trivs sju av tio elever mycket bra med sina lärare.

Även lärarna är nöjda. I stort sett alla lärare trivs bra med eleverna, nio av tio lärare gillar kollegorna och de allra flesta tycker att det känns meningsfullt att gå till jobbet.

Men allt är inte en dans på rosor. Bara hälften av eleverna på vuxenutbildningen tycker att de kan studera i den takt de själva vill. Detta trots att vuxenutbildningen ska vara präglad av individanpassning. En del elever vill studera snabbare och en del vill studera långsammare, framgår det av enkäten.

Även lärarna klagar. Många lärare tycker att det är svårt att ge eleverna individuellt anpassade studier. Särskilt svårt är det att hinna med att hjälpa de elever som har det knepigt med sina studier.
 

 

ur Lärarförbundets Magasin