Läs senare

Eleverna kan flyttas till skola i Finland

Eleverna i byn Muodoslompolo i Pajala kommun blir allt färre. Politikerna funderar nu på att lägga ned skolan och låta barnen gå i skola i Finland i stället.

24 Jul 2002

– Om fyra år finns det bara fjorton elever i Muodoslompolo. Vi kan inte ha en skola utan elever, säger Åke Johdet (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Pajala.
Invånarna i Muodoslompolo blir allt äldre och det föds allt färre barn. I dag har skolan ett fyrtiotal elever, men barnantalet kommer alltså minska drastiskt de närmaste åren.
Närmaste skola på den svenska sidan av gränsen är friskolan i Kangos, åtta mil från Muodoslompolo. Till Muonio i Finland är det 15 kilometer.

Flera av föräldrarna har reagerat mot kommunens planer. Gunilla Uusitalo är orolig främst för språkets skull. Även om undervisningen bedrivs på svenska är ju den stora majoriteten av barn i skolan i Muonio finsktalande. Gunillas son talar inte finska, och detsamma gäller de flesta av de övriga barnen i byn.
– Vi bor ju i Sverige och vi har all rätt att få undervisning i en svensk skola för våra barn. Tänk vilka svårigheter det kan bli sen när de ska till gymnasiet, säger hon.

Pajalas planer är unika.
– Det har hänt att enstaka barn i gränstrakter gått i skolor i annat land, men sådana här planer som de i Pajala har jag inte stött på förut, säger Pål Ämting, jurist på Skolverket.
Någon möjlighet att tvinga barnen i Pajala att gå i skola i Finland finns inte. Och det är något som Åke Johdet är väl medveten om:
– Vi kan inte tvinga barnen att gå i skolan i Finland. Det är bara ett förslag, men vi måste börja diskutera i god tid.

I förarbetena till skollagen står att ett barn som bor nära gränsen kan gå i skolan på andra sidan under en övergångsperiod på ett antal år. Vad som gäller när en kommun vill placera barnen från en hel by i ett annat lands skola finns inte närmare angivet. Sannolikt har de som utarbetat lagen inte tänkt på att den här situationen skulle uppkomma.
– Det är ju ändå tänkt att kommunerna själva ska organisera elevernas skolgång, säger Pål Ämting.

Enligt Pajalas planer ska undervisningen bedrivas på svenska efter svensk läroplan. Tanken är att lärare från skolan i Muodoslompolo ska följa med över gränsen. Men det finns ingen skyldighet för den för den finländska skolan att anpassa undervisningen efter svenska förhållanden. Något som kan få följder framför allt för undervisningen i svenska, men också i samhällsämnen.
– Det är frågor som kan bli aktuella att ställa till Pajala kommun om vi får anledning att titta på det här, säger Pål Ämting.

INGVAR LAGERLÖF

ur Lärarförbundets Magasin