Läs senare

Elma school överklagar beslut om att stänga ner

friskolorElma School AB överklagar Förvaltningsrättens dom att stänga ned skolan i Rågsved. Huvudmannen har begärt att Kammarrätten ska skjuta upp domen i väntan på ett avgörande, men rätten har inte bifallit det.
Senast den 6 mars måste huvudmannen gå vidare till Högsta förvaltningsdomstolen för att få fortsätta driva skolan i väntan på dom.

av Lenita Jällhage
18 feb 2020
18 feb 2020
Elma school i Rågsved tvingades stänga ner efter beslut i Förvaltningsrätten. Huvudmannen ansökte om inhibering för att få fortsätta driva skolan i väntan på slutdom – men fick avslag i Kammarrätten.

Huvudmannen Khalid El Mousehis skäl till att få domen uppskjuten (inhiberad) är att skolan har nästan 200 elever och drygt 40 anställda som berörs av nedstängningen av skolan mitt i en termin.

Han har inte skrivit ytterligare skäl men anger att han har för avsikt att bemöta Förvaltningsdomstolens dom men att det tar några dagar att skriva ihop ett överklagande.

Stockholm stad skickade på tisdagen ut platserbjudande till 81 av de 200 grundskoleelever som gått på skolan.

– Majoriteten av eleverna bor i söderort och alla har erbjudits plats på en skola i närheten av sina hem. Totalt handlar det om ett tiotal skolor som erbjuder eleverna plats, säger Lee Orberson, grundskoledirektör i Stockholms stad.

Nu väntar Stockholms stad på att vårdnadshavarna ska tacka ja eller nej till platserna. De kan också välja att själva söka en ny skola. Stockholms stad har inte varit på plats i skolan eller haft kontakt med huvudmannen.

– Skolpliktsbevakande skola får kontrollera att barnen har en skolplacering så fort som möjligt i närtid. De får påminna vårdnadshavare om de inte tackat ja till vår skolplacering, säger Lee Orberson.

”Vi blir inte insläppta”

Totalt har Lärarförbundet 22 medlemmar på skolan. Man driver sedan tidigare 10 ärenden för lärare som har olika krav mot huvudmannen. Bara en av lärarna har kontaktat facket sedan i fredags då förvaltningsrätten beslöt att skolan inte längre hade tillstånd att bedriva skolverksamhet

– Det gäller löner, icke inbetald skatt och pensioner. Vi försöker nu få ordning på detta men huvudmannen svarar oss just nu varken på mejl, sms eller telefon. Vi blir inte heller insläppta på skolan och vi har inget lokalt ombud utan det finns bara ett regionalt skyddsombud, säger Håkan, Borg, ombudsman på Lärarförbundet.

Ett juridiskt ombud meddelade Lärarförbundet den 12 februari att han företräder huvudmannen men det har förbundet inte fått bekräftat av huvudmannen.

FOTNOT: Lärarnas tidning har vid upprepade tillfällen under tisdagen sökt rektorn och ägaren till Elma school AB via mejl och telefon utan att lyckas. 

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin