Läs senare

Emil Lindahl Persson: USA:s lagar satta på undantag

25 Apr 2004

Jag vågar inte åka till USA längre. Det är inte risken att råka ut för en terrorattack som skrämmer, det är de amerikanska myndigheterna. Den amerikanska konstitutionen är av tradition föremål för en oerhörd vördnad. Att i den offentliga debatten i Sverige hänvisa till grundlagen på det sätt som är vanligt i USA skulle nog mest uppfattas som lite märkligt. Visst anses den också viktig, men inte huggen i sten.
  Ingen här skulle komma på tanken att driva kampanjer för ”alla svenskars rätt att bära vapen”, med hänvisning till någon gammal lagparagraf vars bästföredatum uppenbarligen gick ut för mer än hundra år sedan.

Men efter den 11 september 2001 sattes den amerikanska konstitutionen på undantag. I USA har sedan dess tusentals personer fängslats utan rättegång, övervakningsmöjligheterna mot medborgarna har ökat samtidigt som insynen i myndigheternas verksamhet har minskat drastiskt.
  Bland de högerextrema, nykonservativa tankesmedjor som fått ett allt större inflytande över Bush-administrationen har diskussioner förts på fullaste allvar om tortyr som förhörsmetod av misstänkta terrorister liksom upprättande av politiska interneringsläger.

Den amerikanska konstitutionen säger tydligt att regeringen inte äger rätt att trakassera sina medborgare, att armén inte får överta polisiära funktioner, att ingen misstänkt ska nekas en rättvis och öppen rättegång och att valresultat inte får manipuleras. På punkt efter punkt kan man konstatera att detta inte längre respekteras. De som i den amerikanska debatten försöker att stå emot utvecklingen får leva med att utpekas som opatriotiska.
  Värst är läget för ickeamerikanska medborgare som besöker landet. Efter den 11 september utvisades rekordmånga besökare från arabiska länder på rena teknikaliteter.
  Dessutom har det blivit allt vanligare att de som inte släpps in i landet inte skickas tillbaka hem utan till sitt födelseland. Detta kan naturligtvis bli en katastrof för exempelvis en politisk flykting i Sverige som vid den amerikanska gränsen skickas till Iran.
  Något mycket allvarligt sker när en av världens äldsta konstitutionella demokratier steg för steg avskaffar de grundläggande rättigheter som tidigare tagits för självklara.
  Någon kanske menar att jag är för svartsynt? Jag hoppas verkligen det.

EMIL LINDAHL PERSSON

ur Lärarförbundets Magasin