Läs senare

En av tio i familjehem går vidare till högre studier

Ungdomar som varit placerade i familjehem eller på institutioner fortsätter i mycket lägre grad än andra ungdomar till högre studier - trots att begåvningen ofta finns.

07 okt 2010

Det är forskare vid Göteborgs universitet som studerat hur ungdomar som i dag är mellan 18 och 21 år och som varit placerade minst ett år i samhällsvård, klarar högre studier. Bara 13 procent fortsatte till högre studier jämfört med 41 procent bland övriga ungdomar (se faktaruta till höger för fler siffror).
   Man fann att fler och kortare placeringar ledde till sämre betyg. Forskarna testade också ungdomarnas intelligens och fann att de sämre betygen inte kunde förklaras av skillnader i begåvning.

Forskarna rekommenderar att socialarbetare och andra yrkesgrupper som kopplas in i dessa barns liv fokuserar mer på själva skolgången.
    – Socialarbetare är ofta inriktade på relationer och inte på skolprestationer, säger Ingrid Höjer, en av forskarna i studien.
   Dessutom är det viktigt att dessa ungdomar får en möjlighet att komma igen genom att gå vuxenutbildning, menar forskarna. Det har visat sig mycket betydelsefullt för många av de tidigare familjehemsplacerade ungdomarna.

Studien

  • Undersökningen är en registerstudie av ungdomar födda 1972–1992 som varit placerade minst ett år i samhällsvård (dygnsvård), har klarat grundskolan och var placerade det år de var 16 år gamla.
  • 20 procent läste det individuella programmet på gymnasieskolan och 56 procent på yrkesinriktade gymnasieprogram.
  • 60 procent av dem avslutade inte sina gymnasiestudier, vilket kan jämföras med 18 procent för övriga ungdomar i samma ålder.
  • Andelen som söker sig till högre studier är 13 procent mot 41 procent bland övriga ungdomar.
  • Andelen som får hjälp med hemläxor, nedlagd tid på läsläsning och betygsmedelvärdena är också lägre jämfört med övriga ungdomar.

ur Lärarförbundets Magasin