Läs senare

En av tre kurser inom Lärarlyftet ställs in

FortbildningLärarlyftet 2 fortbildar betydligt färre lärare än förväntat. Orsaken? För dåliga villkor, enligt Lärarförbundet.

av Lotta Holmström
02 nov 2017
02 nov 2017

Lärarlyftet 2 har inte lyft. Fortbildningen har funnits i sex år. Under den tiden har en tredjedel av utbildningarna – 501 stycken – fått ställas in på grund av för få deltagare. Flera av de kurser som gått sämst fokuserar dessutom på ämnen där behovet av behöriga lärare är som störst, skriver Dagens Nyheter.

Som Lärarnas tidning kunde visa i september saknas det till exempel behöriga fransklärare i 60 kommuner. DN:s granskning visar att Lärarlyftets kurser bara legitimerat 30 lärare i ämnet på sex år.

Lärarförbundet har vid upprepade tillfällen riktat kritik mot villkoren i Lärarlyftet 2, som är sämre än de var i förgångaren, Lärarlyftet 1, som pågick 2007-2011. I det tidigare lyftet hade deltagarna rätt att vara tjänstlediga motsvarande sin studietakt. De fick ändå 80 procent av lönen för den tjänstlediga tiden. Staten betalade merparten och huvudmännen behövde bara skjuta till en mindre del.

I det nya Lärarlyftet är statsbidraget betydligt lägre, och hur det ska komma läraren till del regleras inte. En undersökning som Lärarnas tidning genomförde 2014 visade att 75 procent av lärarna som gick Lärarlyftet 2 inte fick någon nedsättning av sin arbetstid för att deltaga i lyftet. Deltagarantalet i Lärarlyftet 2 har också sjunkit över tid.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand säger till DN att det finns tydliga samband mellan vilket stöd lärarna får och hur många som klarar utbildningen.

– För mig är det obegripligt att man inte satsar mer, politikerna kan försöka höja skolan hur mycket de vill, men det kommer inte gå utan kompetenta lärare, säger hon.

Utbildningsminister Gustav Fridolin har lovat se över villkoren för Lärarlyftet 2 om det behövs, men sade för ett år sedan att han vill vänta in slutrapporten i Björn Åstrands utredning ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”, som bland mycket annat ser över fortbildningsmöjligheterna för lärare. Den ska vara klar 1 december i år.

Lärarnas tidnings undersökning

2014 frågade Lärarnas tidning 2000 deltagare i Lärarlyftet 2 om deras villkor för att delta i lyftet. De varierade stort. 

Tre av fyra lärare som gick lyftet tvingades vidareutbilda sig på fritiden. Många måste också betala för resor och kurslitteratur. 

ur Lärarförbundets Magasin