Ingår i temat
Föräldrar
Läs senare

En av tre lärare har hotats av en förälder

Var tredje lärare har någon gång hotats av en förälder, visar Lärarnas tidnings
undersökning. Trots det saknar många skolor rutiner vid hot.
— Det är fruktansvärt. Det ska inte behöva hända men går inte helt att undvika när man arbetar med människor. Vi måste fortsätta att arbeta förebyggande, säger Elisabet Rödén, ordförande i Lärarförbundets arbetsmiljöråd.

18 sep 2012

Bild: Tomas AskebergFöretaget Skop har för Lärar­nas tidnings räkning frågat tusen lärare om de känt sig hotade eller blivit tilltalade på ett hotfullt sätt av någon förälder.
10 procent svarar att de har blivit hotade många gånger och 20 procent att de har blivit det en gång.

Elisabet Rödén är inte för­vånad över resultatet, trots att antalet kända fall är mycket mindre.

— Jag tror att det finns ett stort mörkertal. Man kan skämmas över att ha blivit ­hotad, men det är viktigt att man pratar om det som har hänt, säger hon.

Hon tror att skolors och förskolors allt kärvare ekonomi har gjort att lärarna har blivit mer utsatta i sitt arbete än tidigare.

— En tajtare organisation leder till att lärarna oftare är ensamma med allt större grupper. Man har inte kolleger omkring sig på samma sätt som tidigare, säger Elisabet Rödén.

Ett bra förebyggande arbe­te är nyckeln till att minska hoten. Till det hör att läraren måste bygga upp goda relationer med föräldrarna. Där har också arbetsgivaren ett stort ansvar genom att erbjuda utbildning i föräldrasamverkan, anser Elisabet Rödén.

Alla olycksfall och allvarliga tillbud i arbetet ska enligt lagen anmälas till Arbetsmiljöverket. Hot från föräldrar mot lärare anmäls endast några enstaka gånger om året. Det är endast toppen av ett isberg, visar Lärarnas tidnings undersökning.

— Om jag vore skolchef skulle jag häpna över under­sökningens resultat. Det borde mana till eftertanke hos huvudmännen att undersöka orsakerna, säger arbetsmiljöinspektören Adam Jansson.

Lagen kräver väl kända ­ruti­ner och handlingsplaner mot hot och våld på en arbetsplats. Adam Jansson tycker att det finns mycket man kan göra.

— Till exempel att se över rutiner och bedöma riskerna för ensamarbete och kvälls­arbete. Man måste tänka igenom olika scenarion om vad som kan hända en lärare som är ensam i en skola under kvällstid. Det kan handla om att se över lärarens möjlig­heter att snabbt slå larm, säger Adam Jansson.

Arbetsmiljöverkets granskningar visar att det finns brister i många skolors instruktioner för att förebygga och hantera våld.

— Vi får ofta höra att här har det aldrig hänt något — det är hur lugnt som helst. Men man måste alltid ha en beredskap och se till att det finns rutiner, säger Adam Jansson.

Så gör du för att förebygga hot

  • Det ska finnas en handlingsplan för hot- och våldssituationer på arbetsplatsen som alla känner till, även föräldrarna.
  • Rapportera alla incidenter. Glöm inte små händelser som spottloskor eller sparken mot smalbenet.
  • Ta hand om varandra. Det är okej att inte fixa allt, våga be om hjälp. Prata med dina kolleger när något känns jobbigt.
  •  Dra dig ur diskussioner som riskerar att spåra ur. Avbryt hellre och hänvisa till chefen.
  • Använd skyddsombuden för exempelvis en temadag om hot.

Källa: Lärarförbundets skrift »Att hantera hot och våld«.
Skriften finns att ladda ner på lararforbundet.se

Så gjorde vi

Skop har på uppdrag av Lärarnas tidning intervjuat drygt 1 000 slumpvis ­utvalda medlemmar i Lärarförbundet.

Alla artiklar i temat Föräldrar (22)

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin