Läs senare

En av tre oroar sig för skolstarten

En tredjedel av Sveriges skolungdomar känner oro i samband med skolstarten, och nästan hälften har någon gång känt sig utsatta för kränkningar eller mobbning.

23 Aug 2010

Det visar en undersökning av stiftelsen Friends, som bygger på svar från 1165 elever i åldrarna 14 till 17 år. Nästan var femte elev uppger också att de inte skulle prata med någon om de blev utsatta för kränkningar.
   – Det är oacceptabelt att så många unga upplever skolan som en otrygg plats och ett tydligt tecken på att arbetet mot mobbning måste intensifieras, säger Katarina Rosenqvist, verksamhetschef på Friends.

ur Lärarförbundets Magasin