Läs senare

En börda som tynger vardagen

av Håkan Söderberg
20 jan 2020
20 jan 2020
Håkan Söderberg, redaktionschef för Lärarnas tidning.

Varannan lärare anser att minst hälften av den dokumentation man tvingas göra inte är ändamålsenlig. Det visar en undersökning från Lärarförbundet.

En uppseendeväckande siffra med tanke på att en tidigare undersökning från i våras visat att fyra av tio överväger att sluta på grund dokumenterandet och att hela 77 procent anser att det påverkar arbetsglädjen negativt.

Förbundets Johanna Jaara Åstrand konstaterar i sin ledare att hon ser en osund dokumentationskultur och att lärarna i högre grad själva borde få bestämma vad som ska dokumenteras.

Vår krönikör Maria Wiman är en av de många lärare som dagligen måste hantera en allt frodigare dokumentation. Hon skriver att man helt enkelt måste sluta med den hysteriska dokumentationen. Punkt och slut. En insikt hon kommit till efter att drabbats av en mycket kraftfull förkylning under jullovet, också kallad lärarsjukan.

Att elever uppskattar bra lärare och bär med sig det genom livet är inte ovanligt. Eleven Anton Hasenstrauch har tagit det ett steg längre.

Att elever uppskattar bra lärare och bär med sig det genom livet är inte ovanligt. Eleven Anton Hasenstrauch har tagit det ett steg längre. Han har låtit uppföra en staty av sin lärare Kimmo Martin på Uppsala yrkesgymnasium. Den tidigare skoltrötte Anton fick en ny inställning till livet och jobbet tack vare sin lärare. Läs Sten Feldreich text och se Staffan Claessons bilder om den härliga historien.

Vi har också besökt Jenaplanschule i Tyskland, där man arbetar efter det som kallas just Jenaplanpedagogiken. En metod som introducerades redan på 1920-talet och som spridits över hela världen. Självorganisering och eget ansvar är nyckelord. Läs det spännande reportaget av Eva Lotta Hulthén.

Tilde Jansson, ämneslärare i samhällskunskap och svenska, skriver om att alla de som är födda runt 90-talet blivit försökskaniner för stora utbildningspolitiska reformer. Hon anser att det är dags att sätta ner foten om inte den generationens barn ska få gå i Nordens mest ojämlika skola.

Allt detta och mycket annat i detta årets första nummer av Lärarnas tidning.

Glöm inte att du kan få nyheter och följa debatter på vår facebooksida, facebook.com/lararnastidning

God läsning.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin