Läs senare

”En engångsbonus väger inte upp ett helt arbetsliv”

Lärarförbundet Student tycker inte att utbildningsminister Jan Björklunds förslag om att införa en examenspremie för lärare som läst matematik, NO-ämnen och teknik räcker.
— En engångsbonus väger inte upp ett helt arbetsliv, säger Tomas Selin, ordförande i Lärarförbundet Student.

03 mar 2014

Utbildningsministerns förslag om att införa en examenspremie för de studenter som tar examen som ämneslärare i matematik, biologi, fysik, kemi och teknik visar att regeringen förstått att läget är akut, säger Tomas Selin, ordförande i Lärarförbundet Student. Men det är inte tillräckligt, anser han.

— Det måste göras mer för att göra läraryrket mer attraktivt över tid. En engångsbonus väger inte upp ett helt arbetsliv.

För en av fyra studenter, som läser till annat än lärare på högskolan, skulle lärarutbildningen varit ett tänkbart alternativ — om lönen varit högre, arbetsmiljön bättre och karriärvägarna varit bättre. Detta enligt en ny Demoskopundersökning från Lärarförbundet.

— Då tror jag inte att en bonus på 25.000 kronor eller max 75.000 väger upp för förlorade karriärvägar och löner över tid, säger Tomas Selin.

Förslaget garanterar inte heller att de som får bonusen väljer att stanna kvar i yrket, påpekar han.

Lärarförbundet Students ordförande är mer positiv till Björklunds förslag att skapa ett snabbspår för forskare att bli lektorer.

— Jag tror att det är bra om man garanterar att de får de didaktiska kunskaper som krävs för att kunna bedriva undervisning. Det vore fantastiskt roligt om det gick att locka de här forskarna till läraryrket.

Läs mer:

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin